انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-آیا من در پیشرفت و تمرین در عادتهای خوب شخصی مانند مطالعه ، ورزش، مدیتیشن (مراقبه ) (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آیا من عادتهای بیهوده ای دارم که گاه به گاه بروز می کنند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آیا من قادر به شناسایی آنها هستم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آیا من معتقدم که تهیه ترازنامه روزانه توانایی مرا برای بهتر شدن با دیگران بهبود می (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-اگر من ترازنامه لحظه ای بگیرم و خود را عصبانی و خشمگین ببینم چه کاری می توانم انجام (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آیا فرقی بین " من جدید " و " من قدیمی " وجود دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-از چه راههایی ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-چه مدت زمانی را به تنهایی برای سنجش زندگی ام وقت صرف می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-درترازنامه من چه خصوصیاتی بیشتر از همه خودشان را نشان می دهند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-چه چیزی به من کمک خواهد کرد تا از ابراز برنامه نارانان در مواقع بحران استفاده کنم (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-زمانیکه دچار اشتباه می شوم برای کمک کردن به خودم چه کاری می توانم انجام دهم ؟ (0 پاسخ‌ها:)