انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام صفر
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گام صفر

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 11) آيا حاضر هستي شهوت را به هر قيمتي ترك كني؟حتي اگر بميري؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 21) آیا من نشریات را میخوانم؟ اگر بله چندبار در روز یا چند بار در هفته؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 20) راهنمای موقت دارم یا دائم؟ اگر ندارم چه موقع میخواهم اقدام کنم؟ 1ماه دیگر؟ 2یا 3 (1 پاسخ:)
 4. 23) آیا من دارای فکر باز و متمایل و آموزش پذیر هستم؟ (1 پاسخ:)
 5. 19) چه تعداد شماره تلفن دارم که شخصا از دیگر اعضا درخواست کرده ام؟ (1 پاسخ:)
 6. 18) بیشتر به چه نوع جلسه ای می روم و بهره¬مند میشوم؟ (جلسه های مشارکت – کتابخوانی – ق (1 پاسخ:)
 7. 4-) آيا تمام مسائل شهواني يا چيزهاي ديگري كه مرا تحريك مي كنند و تحت كنترل خودم هست ر (1 پاسخ:)
 8. 16) آیا فکر میکنم میتوانم متوقف شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 15) آیا با دوستان قبل از بهبودی (زمان بیماری و اعتیاد جنسی) پرسه میزنم؟ (1 پاسخ:)
 10. 14) آيا من انحرافات جزئي خود را به اعضاي جلسه SA در ميان ميگزارم؟ خطاهایم چطور؟ آنها (1 پاسخ:)
 11. 13) آيا هنوز محدوديتهاي خودم را امتحان مي كنم؟ اگر بله آخرين بار كي بوده است؟ مثال بز (1 پاسخ:)
 12. 12) آيا من به آرامي اجازه¬ي انحرافهاي جزئي را به خودم مي دهم؟ (لذتهاي زودگذر و آني كه (1 پاسخ:)
 13. 10) آيا من به اين باور رسيده ام كه ميتوانم از شهوت دست كشيده و آن را تسليم كنم؟ (1 پاسخ:)
 14. 9) زماني كه من تسليم به شهوت شدم و يا پس از شهوتراني اجباري ديدم كه بيش از اين نميتوا (1 پاسخ:)
 15. 8) آيا واقعا ميخواهم بر شهوت غلبه كنم و پيروز شوم؟ براي اينكار از چه روشي استفاده ميك (1 پاسخ:)
 16. 6) من از چه روشي براي صرف نظر كردن از شهوت استفاده ميكنم تا بتوانم از ضربتهاي شهوت ره (1 پاسخ:)
 17. 5) آيا من هنوز اعتياد . ام را با خيالپردازي، چشمانم و يا بازسازي خاطرات گذشته خوراك م (1 پاسخ:)
 18. 1) من به دنبال چه هدف يا نتيجه اي در اين برنامه هستم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 19. 2) من چه مدت حاضرم براي بدست آوردن هوشياري كوشش كنم؟ (1 پاسخ:)
 20. 3) چه مواقعي بيماري من فعال مي شود و چه مدت زماني به آنها بها مي دهم؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2