انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام صفر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

گام صفر

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 11) آيا حاضر هستي شهوت را به هر قيمتي ترك كني؟حتي اگر بميري؟ (2 پاسخ)
 2. 21) آیا من نشریات را میخوانم؟ اگر بله چندبار در روز یا چند بار در هفته؟ (2 پاسخ)
 3. 20) راهنمای موقت دارم یا دائم؟ اگر ندارم چه موقع میخواهم اقدام کنم؟ 1ماه دیگر؟ 2یا 3 (1 پاسخ)
 4. 23) آیا من دارای فکر باز و متمایل و آموزش پذیر هستم؟ (1 پاسخ)
 5. 19) چه تعداد شماره تلفن دارم که شخصا از دیگر اعضا درخواست کرده ام؟ (1 پاسخ)
 6. 18) بیشتر به چه نوع جلسه ای می روم و بهره¬مند میشوم؟ (جلسه های مشارکت – کتابخوانی – ق (1 پاسخ)
 7. 4-) آيا تمام مسائل شهواني يا چيزهاي ديگري كه مرا تحريك مي كنند و تحت كنترل خودم هست ر (1 پاسخ)
 8. 16) آیا فکر میکنم میتوانم متوقف شوم؟ (0 پاسخ)
 9. 15) آیا با دوستان قبل از بهبودی (زمان بیماری و اعتیاد جنسی) پرسه میزنم؟ (1 پاسخ)
 10. 14) آيا من انحرافات جزئي خود را به اعضاي جلسه SA در ميان ميگزارم؟ خطاهایم چطور؟ آنها (1 پاسخ)
 11. 13) آيا هنوز محدوديتهاي خودم را امتحان مي كنم؟ اگر بله آخرين بار كي بوده است؟ مثال بز (1 پاسخ)
 12. 12) آيا من به آرامي اجازه¬ي انحرافهاي جزئي را به خودم مي دهم؟ (لذتهاي زودگذر و آني كه (1 پاسخ)
 13. 10) آيا من به اين باور رسيده ام كه ميتوانم از شهوت دست كشيده و آن را تسليم كنم؟ (1 پاسخ)
 14. 9) زماني كه من تسليم به شهوت شدم و يا پس از شهوتراني اجباري ديدم كه بيش از اين نميتوا (1 پاسخ)
 15. 8) آيا واقعا ميخواهم بر شهوت غلبه كنم و پيروز شوم؟ براي اينكار از چه روشي استفاده ميك (1 پاسخ)
 16. 6) من از چه روشي براي صرف نظر كردن از شهوت استفاده ميكنم تا بتوانم از ضربتهاي شهوت ره (1 پاسخ)
 17. 5) آيا من هنوز اعتياد . ام را با خيالپردازي، چشمانم و يا بازسازي خاطرات گذشته خوراك م (1 پاسخ)
 18. 1) من به دنبال چه هدف يا نتيجه اي در اين برنامه هستم؟ (3 پاسخ)
 19. 2) من چه مدت حاضرم براي بدست آوردن هوشياري كوشش كنم؟ (1 پاسخ)
 20. 3) چه مواقعي بيماري من فعال مي شود و چه مدت زماني به آنها بها مي دهم؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2