انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام اول
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گام اول

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 31) چگونه بیماریم من بردارایی ام تاثیر گذاشت ایا من در امدم را از دست داده ام؟ و یا (3 پاسخ‌ها:)
 2. 30)چگونه بیماری من بر شغل و حرفه و ارتقای شغلی ام تاثیر گذاشته است ؟ اگر بیماریم اشک (2 پاسخ‌ها:)
 3. 29)چگونه بیماری من بر تحصیلات . گسترش مهارت هایم . و دیگر حیطه های شخص ام تاثیر گذاش (3 پاسخ‌ها:)
 4. 28)ایا شهوت من باعث مختل کردن روابط ارزشمند من با شخص مورد نظر .چه مورد شهوت من بوده (2 پاسخ‌ها:)
 5. 24) چند بار تلاشهای من برای ترک با شکست روبرو شد؟ وقتی شکست میخوردم چه اتفاقی می افتا (3 پاسخ‌ها:)
 6. 21) آیا من کارهایی کرده ام که مرا متنفر و غرق در شرم می کرد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 17) من چه کاری انجام داده ام که نمی خواستم انجام دهم؟ من با چه کسانی معاشرت کرده ام ک (2 پاسخ‌ها:)
 8. 14) آیا من زمانهای طولانی پوچی را با تصاویر سکسی، رمان عاشقانه ویا رابطه ام در آن زما (2 پاسخ‌ها:)
 9. 12) چه چیزی سرانجام مرا به SA آورد؟ آخرین اتفاقات چه بوده اند؟ (3 پاسخ‌ها:)
 10. 10) آیا من به خود و دیگران از نظر فیزیکی، عاطفی و روحانی آزار رسانده ام؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 4) آیا تصویرسازی و خیالپردازی عاشقانه و جنسی، زمان زیادی از وقت مرا به خود اختصاص می (2 پاسخ‌ها:)
 12. 5) آیا من به گونه ای لباس می پوشم که توجه دیگران را جلب کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 13. 3) چه زمانی استمناء را کشف کردم؟ آیا استمناء برای من اجباری و مکرر شد؟ (3 پاسخ‌ها:)
 14. 32)ایا من رویدادها مهم را به خاطر شهوت کردن از دست داده ام ؟ ایا من رخدادها.سفرها و م (3 پاسخ‌ها:)
 15. 1) اولین خاطره جنسی من چیست؟ آیا این رابطه جنسی اجباری ومنحرف بود؟ (6 پاسخ‌ها:)
 16. دوستانی که نیاز به راهنمایی یا کمک دارند (1 پاسخ:)
 17. 35) ایا من مبتلا به بیماری قابل اتقال از طریق سکس شده ام ؟ و یا انرا به شخص دیگری منت (2 پاسخ‌ها:)
 18. 34) ایا من یا شریک جنسی ام دچار بارداری از پیش تعیین نشده شده ایم؟ ایا من بابت این ک (1 پاسخ:)
 19. 33) چگونه بیماریم بر ابرو . حیثیت و منزلت اجتماعی ام تاثیر گذاشته است ؟ ایا من عاشق ک (1 پاسخ:)
 20. 36) ایا من دستگیر شده ام ؟ ایا برای کارهایی که انجام داده ام ممکن بود دستگیر شوم ؟ ای (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2