انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم پرخوران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم پرخوران

موضوع‌ها

 1. 1-مفهوم دعاي ارامش از نظر شما چيست؟توضيح دهيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-ايا ما مي توانيم زندگي مان را مديريت كنيم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-چرا ما تصميم سپردن زندگي واراده خودرا به خداوندي كه درك مي كرديم مي كنيم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-ايا باعث باني ومشكلات وگرفتاريهاي ما ديگرانند توضيح دهيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-ايا مي توانيم با خود خواهي هاي خود مقابله كنيم واز شر خود خواهي رها شويم؟توضيح دهيد (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-خداوند چه طور به ما كمك مي كند تا از خودخواهي رها شويم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-اگر زندگي مان را خوب كارگرداني كنيم مي توانيم خوشبخت بشويم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-چهار اصلي كه بايد در قدم سوم رعايت كنيم كدام است؟توضيح دهيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-ما چگونه بايد زندگي مان را به خداوند بسپاريم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-ما چه طور مي توانيم ازادي وبي نيازي را تجربه كنيم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11--مفهوم دعاي قدم سوم از نظر شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-ليست شكر گزاري خود را بنويسيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13-برداشت تون از قدم سوم بنويسيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. قدم سوم (1 پاسخ:)
 15. تفكر بيشتر (1 پاسخ:)
 16. تفكر بيشتر (1 پاسخ:)