انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. 13-آيا براي خودم متاسف هستم؟ آيا با احساس دلسوزي براي خودم پر شده‌ام؟ تا چه حد احساس (0 پاسخ‌ها:)
 2. 12-آيا حقه‌باز هستم؟ آيا مي‌توان رازنگهدار باشم؟ آيا ترجيح مي‌دهم دروغ بگويم يا صحنه‌ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 11-آيا ترسو هستم؟ از چه چيزي مي‌ترسم؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 10-چطور راجع به خود قضاوت مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 9- چه مواقعي راجع به ديگران قضاوت مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 8-آيا از مكانها و وسايل كينه به دل دارم؟ چرا؟ سهم من در آن چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-در محيط فعلي و زمان حال از چه كسي رنجش به دل دارم؟ چرا؟ سهم من در آن چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 6-از گذشته‌ام از چه كساني رنجش به دل دارم؟ نقش من در آن چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 5- از چه چيزهايي دلخور هستم؟ آياكينه را در قلب خود پنهان كرده‌ام؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 5- يك فهرست اخلاقي چه معنايي دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 4-كاوش كردن و بدون ترس براي من چه معنايي دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 3-نكات عمده معنوي يك فهرست را درك مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 2-آيا از قدرت برترم راهنمايم يا ديگر اعضاء جلسات الکلی هاي كمك خواسته‌ام؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 1-آيا مي‌خواهم صادقانه به خودم بنگرم؟ چه چيزي مانع مي‌شود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. خود خواهی چیست و چه رابطه ای با خشم دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. معنی عدم صداقت چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. معنی بی ملا حظگی چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. معنی تصورات با طل چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. نکا تی که باید هنگام نوشتن ترازنامه قدم ۴ رعایت کنیم: (0 پاسخ‌ها:)