انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم الکلی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم چهارم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. 13-آيا براي خودم متاسف هستم؟ آيا با احساس دلسوزي براي خودم پر شده‌ام؟ تا چه حد احساس (0 پاسخ)
 2. 12-آيا حقه‌باز هستم؟ آيا مي‌توان رازنگهدار باشم؟ آيا ترجيح مي‌دهم دروغ بگويم يا صحنه‌ (0 پاسخ)
 3. 11-آيا ترسو هستم؟ از چه چيزي مي‌ترسم؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 4. 10-چطور راجع به خود قضاوت مي‌كنم؟ (0 پاسخ)
 5. 9- چه مواقعي راجع به ديگران قضاوت مي‌كنم؟ (0 پاسخ)
 6. 8-آيا از مكانها و وسايل كينه به دل دارم؟ چرا؟ سهم من در آن چيست؟ (0 پاسخ)
 7. 7-در محيط فعلي و زمان حال از چه كسي رنجش به دل دارم؟ چرا؟ سهم من در آن چيست؟ (0 پاسخ)
 8. 6-از گذشته‌ام از چه كساني رنجش به دل دارم؟ نقش من در آن چيست؟ (0 پاسخ)
 9. 5- از چه چيزهايي دلخور هستم؟ آياكينه را در قلب خود پنهان كرده‌ام؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 10. 5- يك فهرست اخلاقي چه معنايي دارد؟ (0 پاسخ)
 11. 4-كاوش كردن و بدون ترس براي من چه معنايي دارد؟ (0 پاسخ)
 12. 3-نكات عمده معنوي يك فهرست را درك مي‌كنم؟ (0 پاسخ)
 13. 2-آيا از قدرت برترم راهنمايم يا ديگر اعضاء جلسات الکلی هاي كمك خواسته‌ام؟ (0 پاسخ)
 14. 1-آيا مي‌خواهم صادقانه به خودم بنگرم؟ چه چيزي مانع مي‌شود؟ (0 پاسخ)
 15. خود خواهی چیست و چه رابطه ای با خشم دارد؟ (0 پاسخ)
 16. معنی عدم صداقت چیست؟ (0 پاسخ)
 17. معنی بی ملا حظگی چیست؟ (0 پاسخ)
 18. معنی تصورات با طل چیست؟ (0 پاسخ)
 19. نکا تی که باید هنگام نوشتن ترازنامه قدم ۴ رعایت کنیم: (0 پاسخ)