انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم دوم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 34-· چرا داشتن یک فکر بسته برای بهبودی من ضرر دارد ؟ (9 پاسخ)
 2. 37-· من تمایل دارم چه کارهایی انجام دهم تا سلامت عقل به من بازگردد ؟ (6 پاسخ)
 3. 31-· من چه توقعاتی از برگشتن سلامت عقل دارم ؟ آیا این توقعات واقع گرایانه هستند یا (5 پاسخ)
 4. 19-· بعضی از چیز هایی که قدرتمندتر از خودتان هستند را نام ببرید . (5 پاسخ)
 5. 15-چه تجاربی از دیگر معتادان در حال بهبودی در مورد ایمان آوری شنیده ام؟ آیا هیچ یک از (1 پاسخ)
 6. 2· آیا اعتقاد داشتم که می توانم مصرفم را کنترل کنم؟ چند مثال در مورد تجربه خود بال ک (5 پاسخ)
 7. 25- چند مثال به عنوان نمونه هایی از داشتن سلامت عقل بزنید ؟ (3 پاسخ)
 8. 1· امروز من به چه چیر هایی امید دارم؟ (7 پاسخ)
 9. کتاب خوانی قدم دوم (2 پاسخ)
 10. 39· من چه اعمالی انجام داده ام که نشانگر ایمان من است ؟ (4 پاسخ)
 11. 38· آیا کاری است که من در گذشته به انجام آن تمایل نداشتم اما اکنون این تمایل را پی (4 پاسخ)
 12. 35-· امروز در زندگی چگونه از خود روشن بینی نشان می دهم ؟ (5 پاسخ)
 13. 36· امروز من به چه طریق در زمان بهبودی تغییر کرده ؟ ایا باور دارم که تغییرات بیشت (5 پاسخ)
 14. 33-· اینکه ببینیم در شرایطی که قبلاً هرگز با آن درستی و با موقعیت روبرو نشده ایم ، (3 پاسخ)
 15. 32-· آیا تواقعات واقع گرایانه من در مورد پیشرفت بهبودیم به واقعیت پیوسته یا نه ؟آی (4 پاسخ)
 16. 30-· سلامت عقل چگونه در طول دوران بهبودی به من بازگشته است ؟ (2 پاسخ)
 17. 29-· کارکرد باقی قدم ها چگونه کمک خواهد کرد تا سلامت عقل به من بازگردد ؟ (3 پاسخ)
 18. 28-· برگشت سلامت عقل به چه دلیل یک فرآیند می باشد؟ (2 پاسخ)
 19. 27-· امروز در چه قسمت هایی از رندگی ام نیاز به سلامت عقل دارد ؟ (2 پاسخ)
 20. 26-· چه تغییراتی در افکار و رفتار من نیاز است تا سلامت عقل به ما بازگردد ؟ (5 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3