انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. 31-· من چه توقعاتی از برگشتن سلامت عقل دارم ؟ آیا این توقعات واقع گرایانه هستند یا (6 پاسخ‌ها:)
 2. 18-· آیا من برای پزیرش نیرویی برتر از خود مشکل دارم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 3. 16-چه چیزهایی را باور دارم؟ (5 پاسخ‌ها:)
 4. 15-چه تجاربی از دیگر معتادان در حال بهبودی در مورد ایمان آوری شنیده ام؟ آیا هیچ یک از (2 پاسخ‌ها:)
 5. 34-· چرا داشتن یک فکر بسته برای بهبودی من ضرر دارد ؟ (9 پاسخ‌ها:)
 6. 37-· من تمایل دارم چه کارهایی انجام دهم تا سلامت عقل به من بازگردد ؟ (6 پاسخ‌ها:)
 7. 19-· بعضی از چیز هایی که قدرتمندتر از خودتان هستند را نام ببرید . (5 پاسخ‌ها:)
 8. 2· آیا اعتقاد داشتم که می توانم مصرفم را کنترل کنم؟ چند مثال در مورد تجربه خود بال ک (5 پاسخ‌ها:)
 9. 25- چند مثال به عنوان نمونه هایی از داشتن سلامت عقل بزنید ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 10. 1· امروز من به چه چیر هایی امید دارم؟ (7 پاسخ‌ها:)
 11. کتاب خوانی قدم دوم (2 پاسخ‌ها:)
 12. 39· من چه اعمالی انجام داده ام که نشانگر ایمان من است ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 13. 38· آیا کاری است که من در گذشته به انجام آن تمایل نداشتم اما اکنون این تمایل را پی (4 پاسخ‌ها:)
 14. 35-· امروز در زندگی چگونه از خود روشن بینی نشان می دهم ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 15. 36· امروز من به چه طریق در زمان بهبودی تغییر کرده ؟ ایا باور دارم که تغییرات بیشت (5 پاسخ‌ها:)
 16. 33-· اینکه ببینیم در شرایطی که قبلاً هرگز با آن درستی و با موقعیت روبرو نشده ایم ، (3 پاسخ‌ها:)
 17. 32-· آیا تواقعات واقع گرایانه من در مورد پیشرفت بهبودیم به واقعیت پیوسته یا نه ؟آی (4 پاسخ‌ها:)
 18. 30-· سلامت عقل چگونه در طول دوران بهبودی به من بازگشته است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 19. 29-· کارکرد باقی قدم ها چگونه کمک خواهد کرد تا سلامت عقل به من بازگردد ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 20. 28-· برگشت سلامت عقل به چه دلیل یک فرآیند می باشد؟ (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3