انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم چهارم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. 24-· از چه ابزارهایی جهت انکار احساسات واقعی خود استفاده می کردم ؟ (2 پاسخ)
 2. 12-· از چه کسانی رنجش دارم ؟ ( توضیح دهید چه اتفاقی یا شرایطی باعث این رنجش شد ) (2 پاسخ)
 3. منافعی که ممکن است از نوشتن یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه نصیبم شود چیست؟ (2 پاسخ)
 4. 19-· رنجشهای من چگونه بر روی روابطم با خود ، دیگران و نیروی برتر تأثیر گذاشته ؟ (2 پاسخ)
 5. 82-· ارزش های مورد قبول من چه می باشند ؟ خود را در زندگی به کدامیک متعهد می بینم ، (4 پاسخ)
 6. 81-· به کدامیک از اهدافم دست پیدا کرده ام ؟ آیا هدفهای دیگری دارم که بدنبال تحقق آ (2 پاسخ)
 7. 84-· آیا اسراری وجود دارد که هنوز درباره آن ننوشته باشم ؟ آنها چه هستند ؟ (5 پاسخ)
 8. 78-· چه اصل روحانی را در زندگی تمرین می کنم ؟ این کار چگونه زندگی مرا تغییر داه اس (6 پاسخ)
 9. کتابخوانی قدم چهارم (2 پاسخ)
 10. 15-· ناصادقی من چگونه به شدت این رنجشها افزوده است ؟ (2 پاسخ)
 11. 20-· در رنجشهایم ، چه طرح ، زمینه ، یا ریشه ای را می بینیم که بارها تکرار شده ؟ (2 پاسخ)
 12. 10-· چه ارزشها و اصولی برای من مهم هستند ؟ (4 پاسخ)
 13. 6-· برای من جستجوگر و بی باک چه مفهومی دارد ؟ (3 پاسخ)
 14. 85-· آیا در این ترازنامه موردی وجود دارد که حقیقت نباشد یا داستانی غیر واقعی وجود (2 پاسخ)
 15. 68-· یک رابطه سالم را از نظر خودتان تعریف کنید ؟ (3 پاسخ)
 16. 62-· به چه شکل از روی اجبار خواستار داشتن یا نداشتن رابطه جنسی می شدم ؟ (2 پاسخ)
 17. 21-· احساسات شخصی خود را چگونه شناسایی می کنم ؟ (3 پاسخ)
 18. 30-· در آن شرایطی که من در آن نقش داشته ام ، انگیزه هایم چه بودند ، و یا چه اعتقاد (2 پاسخ)
 19. 39-· چگونه دوستیهای افلاطونی خود را فدا و قربانی روابط رومانتیک کرده ام ؟ (3 پاسخ)
 20. 38-· ترس از آزارشدن یا صدمه خوردن ، چگونه بر روی دوستیها و روابط رومانتیک من اثر گ (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5