انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوازدهم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوازدهم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. آيا بيداري روحي را تجربه كرده‌ام؟ چرا؟ (1 پاسخ:)
 2. چطور يك الگوي خوب از بهبودي جلسات الکلی ها هستم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. چطور پيام برنامه را زنده مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. كمك به جلسات الکلی ها چه نقشي در بهبودي من داشته است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. قدم دوازدهم دربارة كارهاي كمكي در جلسات الکلی ها چه مي‌گويد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. چطور مي‌توانم يك فرياد كمك را بدون دخالت در زندگي ديگران جوابگو باشم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. وقتي سعي كردم پيام را منتقل كنم،‌چه چيزي تجربه كردم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. چه تفاوتي بين رساندن پيام و نصيحت كردن وجوددارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. چه كاري مي‌توانم انجام دهم تا يك چهره دوستانه براي شخص ديگري باشم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. راه‌هاي مختلفي كه مي‌توانم از طريق آنها اين پيام را به ديگران برسانم، كدامها هستند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. چه چيزي رادر الکلی ها به دست آورده‌ام كه بيشتر دوست دارم آن را با ديگران سهيم شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. چه چيزي به من كمك مي‌كند که موانع رشد روحانی را اعتراف كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. از چه طريقي مانع رشد روحي خود مي‌شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. تفسیرشماازاین قدم چیست وچه کاربردی درزندگیتان دارد؟ (1 پاسخ:)