انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم عادتی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم سوم عادتی ها

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 2) چه چیزهایی را میخواهید به خدا بسپارید؟ (2 پاسخ)
 2. 5) شما به خدا اعتقاد دارید یا اعتماد؟ (3 پاسخ)
 3. 16) چه حركت و اقدامی از جانب شما لازم است تا بتوانید بگویید در تصمیمگیری برای سپردن ا (1 پاسخ)
 4. 3) لیست چیـزهايی را كه نمیخـواهید به خـدا بسپارید، تهيّه كنيد. (3 پاسخ)
 5. 17) چه چیزهایی در زندگی دارید که باید به خاطر آنهـا شكرگذار باشید؟ (1 پاسخ)
 6. 39) احساس واقعی ما دربارهی این سؤالات چیست؟ (1 پاسخ)
 7. 38) چگونه به این نتیجه رسیدهایم که به جای آزاد زیستن، با استفاده از رفتارهای ناسالم ز (1 پاسخ)
 8. 11) آيا اعتقاد داريد كه خداوند ميتواند ما را از بيماري روحي و رواني در امان بدارد؟ چن (1 پاسخ)
 9. 10) آیا اعتقاد دارید که خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند؟ (1 پاسخ)
 10. 8) آیا به خدا اعتماد دارید که اراده و زندگی خود را به او بسپارید؟ (1 پاسخ)
 11. 9) از نظر شما تصمیمگیری برای سپردن مشكلات به خدا چیست؟ (1 پاسخ)
 12. 37) آیا این رفتارها را از طریق حرفها یا اعمال دیگران یاد گرفتیم؟ اگر چنین است، از رفت (1 پاسخ)
 13. 36) از کجا و چگونه یاد گرفتیم که داشتن یک رابطهی جنسی میتواند ما را آرام کند؟ (2 پاسخ)
 14. 7) از نتایج مواقعی که اراده و زندگی شما توسط خداوند مهربان هدایت شده چند مثال زنده بز (1 پاسخ)
 15. 14) چه ارتباطی بین شما و خداوند وجود دارد؟ (1 پاسخ)
 16. 32) چگونه میدانستیم که هرگز اسرار خانوادگی را آشکار نکنیم، چرا؟ (1 پاسخ)
 17. 21) آیا به عنوان یك فرد بیمار، بهاء و ارزش خود را از طریق قضاوت دیگران میسنجید؟ (1 پاسخ)
 18. 4) آیا اعتقاد دارید که خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند؟ (1 پاسخ)
 19. 1) از نظر شما تصمیمگیری برای سپردن مشكلات به خدا چیست؟ (1 پاسخ)
 20. 6) آيا اعتقاد داريد كه خداوند ميتواند ما را از بيماري روحي و رواني در امان بدارد؟ (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2