انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم عادتی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم عادتی ها

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 2) چه چیزهایی را میخواهید به خدا بسپارید؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 5) شما به خدا اعتقاد دارید یا اعتماد؟ (3 پاسخ‌ها:)
 3. 16) چه حركت و اقدامی از جانب شما لازم است تا بتوانید بگویید در تصمیمگیری برای سپردن ا (1 پاسخ:)
 4. 3) لیست چیـزهايی را كه نمیخـواهید به خـدا بسپارید، تهيّه كنيد. (3 پاسخ‌ها:)
 5. 17) چه چیزهایی در زندگی دارید که باید به خاطر آنهـا شكرگذار باشید؟ (1 پاسخ:)
 6. 39) احساس واقعی ما دربارهی این سؤالات چیست؟ (1 پاسخ:)
 7. 38) چگونه به این نتیجه رسیدهایم که به جای آزاد زیستن، با استفاده از رفتارهای ناسالم ز (1 پاسخ:)
 8. 11) آيا اعتقاد داريد كه خداوند ميتواند ما را از بيماري روحي و رواني در امان بدارد؟ چن (1 پاسخ:)
 9. 10) آیا اعتقاد دارید که خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند؟ (1 پاسخ:)
 10. 8) آیا به خدا اعتماد دارید که اراده و زندگی خود را به او بسپارید؟ (1 پاسخ:)
 11. 9) از نظر شما تصمیمگیری برای سپردن مشكلات به خدا چیست؟ (1 پاسخ:)
 12. 37) آیا این رفتارها را از طریق حرفها یا اعمال دیگران یاد گرفتیم؟ اگر چنین است، از رفت (1 پاسخ:)
 13. 36) از کجا و چگونه یاد گرفتیم که داشتن یک رابطهی جنسی میتواند ما را آرام کند؟ (2 پاسخ‌ها:)
 14. 7) از نتایج مواقعی که اراده و زندگی شما توسط خداوند مهربان هدایت شده چند مثال زنده بز (1 پاسخ:)
 15. 14) چه ارتباطی بین شما و خداوند وجود دارد؟ (1 پاسخ:)
 16. 32) چگونه میدانستیم که هرگز اسرار خانوادگی را آشکار نکنیم، چرا؟ (1 پاسخ:)
 17. 21) آیا به عنوان یك فرد بیمار، بهاء و ارزش خود را از طریق قضاوت دیگران میسنجید؟ (1 پاسخ:)
 18. 4) آیا اعتقاد دارید که خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند؟ (1 پاسخ:)
 19. 1) از نظر شما تصمیمگیری برای سپردن مشكلات به خدا چیست؟ (1 پاسخ:)
 20. 6) آيا اعتقاد داريد كه خداوند ميتواند ما را از بيماري روحي و رواني در امان بدارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2