انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم کدا (کتاب سبز)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم یازدهم کدا (کتاب سبز)

موضوع‌ها

 1. 7ـ مراقبه چیست، چه‌گونه می‏توانم مراقبه کردن را یاد بگیرم و مراقبه کنم؟ (1 پاسخ)
 2. 11ـ چه‌گونه خواست خدا را از خواست خودم تشخیص می‎دهم؟ (2 پاسخ)
 3. 8ـ امروز درک من از خدا چیست؟ (1 پاسخ)
 4. 13ـ چرا این‌قدم به من یاد می‎دهد، فقط طالب آگاهی ازخواست او برای خود و قدرت اجرایش ش (1 پاسخ)
 5. 2ـ وقتی مشکل دارم چه‌گونه از قدم یازده استفاده می‏کنم؟ (1 پاسخ)
 6. 6ـ دعا چیست، چه‌گونه می‏توانم دعا کردن را یاد بگیرم و دعا کنم؟ (2 پاسخ)
 7. 1ـ چه چیزی به من کمک می‎کند، استفاده از این قدم را به یاد بیاوریم؟ (0 پاسخ)
 8. 3ـ در نتیجه‎ی کارکرد این قدم به چه نتیجه‎ی متفاوتی دست یافتم؟ (0 پاسخ)
 9. 4ـ چه‌گونه از قدم یازده برای افزایش بهبودی‏ام استفاده می‎کنم؟ (0 پاسخ)
 10. 5ـ چه‌گونه دعا برای شناخت خواست خداوند به سادگی زندگی من کمک می‎کند؟ (0 پاسخ)
 11. 9ـ افزایش «ارتباط آگاهانه با خدا» برای من چه معنایی دارد؟ (0 پاسخ)
 12. 10ـ چه‌گونه خواست خدا برای خودم بشناسم، آیا به خودم اعتماد دارم که خواست خدا را می‎ش (0 پاسخ)
 13. 12ـ «قدرت اجرای خواست خداوند» برای من چیست؟ (0 پاسخ)