انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم کدا (کتاب سبز)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم یازدهم کدا (کتاب سبز)

موضوع‌ها

 1. 7ـ مراقبه چیست، چه‌گونه می‏توانم مراقبه کردن را یاد بگیرم و مراقبه کنم؟ (1 پاسخ:)
 2. 11ـ چه‌گونه خواست خدا را از خواست خودم تشخیص می‎دهم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 8ـ امروز درک من از خدا چیست؟ (1 پاسخ:)
 4. 13ـ چرا این‌قدم به من یاد می‎دهد، فقط طالب آگاهی ازخواست او برای خود و قدرت اجرایش ش (1 پاسخ:)
 5. 2ـ وقتی مشکل دارم چه‌گونه از قدم یازده استفاده می‏کنم؟ (1 پاسخ:)
 6. 6ـ دعا چیست، چه‌گونه می‏توانم دعا کردن را یاد بگیرم و دعا کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 1ـ چه چیزی به من کمک می‎کند، استفاده از این قدم را به یاد بیاوریم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 3ـ در نتیجه‎ی کارکرد این قدم به چه نتیجه‎ی متفاوتی دست یافتم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 4ـ چه‌گونه از قدم یازده برای افزایش بهبودی‏ام استفاده می‎کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 5ـ چه‌گونه دعا برای شناخت خواست خداوند به سادگی زندگی من کمک می‎کند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 9ـ افزایش «ارتباط آگاهانه با خدا» برای من چه معنایی دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 10ـ چه‌گونه خواست خدا برای خودم بشناسم، آیا به خودم اعتماد دارم که خواست خدا را می‎ش (0 پاسخ‌ها:)
 13. 12ـ «قدرت اجرای خواست خداوند» برای من چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)