انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم سرطانی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم دوم سرطانی ها

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 22. آيا در اين مدت كه با انجمن و اصول آن آشنایيد مشاركتي از احساسات خود به صورت صادقا (1 پاسخ)
 2. 21. فكر مي‌كنيد کدام سؤالات را راحت‌تر جواب مي‌دهيد؟ (1 پاسخ)
 3. 20. آيا مي‌توانيد تشخيص دهيد كه اصول خودیاری اين برنامه، یک برنامه‌ي مذهبي نيست؟ (1 پاسخ)
 4. 19. آيا خودتان را عقل كل مي‌دانستید و الان هم مي‌دانيد؟ (دلایل وجود این افکار را بنوی (1 پاسخ)
 5. 18. آيا تا اين مقطع و در اين قدم مشكلي پيدا كرده‌ايد، که نیاز به سؤال کردن دارید را ت (1 پاسخ)
 6. 17. آيا بخاطر دارید شما دست به جه اعمالي زده‌ايد كه شكست خورديد ولي باز آنرا تكرار كر (1 پاسخ)
 7. 16. آيا به نيروي برتر از خودتان باور و یا اعتماد و یا اعتقاد داريد؟ (1 پاسخ)
 8. 15. آيا مي‌دانید چرا از اينكه در جمع و حضور مردم با خداوند دعا و نیایش كنيد خجالت مي‌ (1 پاسخ)
 9. 14. آيا مي‌توانید بیان کنید و به‌ياد داريد چه نوع تجربه‌ي معنوي قوي و مؤثر در دوران گ (1 پاسخ)
 10. 13. چه صدماتي زده اید آیا مي‌توانيد آنها را ليست كنيد؟ (1 پاسخ)
 11. 12. آيا با رفتارتان به غير از خود به ديگري هم صدمه زده‌ايد؟ (1 پاسخ)
 12. 11. آيا تاكنون چنان رفتار مي‌كرديد كه قادريد بدون كمك كسي در زندگی موفق شويد؟ (1 پاسخ)
 13. 10. آيا مي‌توانيد بغير از ديوانگي به رفتار با خود نام ديگري بگذاريد؟ (1 پاسخ)
 14. 9. آيا مي‌توانيد نيروهاي برتري كه بر شما تسلط داشتند را بشناسيد؟ (1 پاسخ)
 15. 8. آيا مي‌توانيد تصور كنيد او كيست و چگونه مي‌تواند به شما كمك كند، تا از این بیماری (1 پاسخ)
 16. 7. آيا مي‌توانيد تصويري بغير از تصوير گذشته‌ای که از خداوند داشتيد را توضيح دهيد؟ (مع (1 پاسخ)
 17. 6. آياوقتي شما باخداوند ارتباط داريد (دعا) حواس‌تان متمرکز صحبت و رازو نیاز با خداوند (1 پاسخ)
 18. 5. آيا بنظرخودتان تاکنون با نيروي‌برتر (خداوند) ارتباط درستي داريد؟ (1 پاسخ)
 19. 4. آيا مذهب به‌خصوصي را رد و يا از آن انتقاد كرده‌ايد؟ (1 پاسخ)
 20. 3. آيا عقايد مذهبي داريد؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2