انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم سرطانی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم سرطانی ها

موضوع‌ها

 1. 18- آیا فکر می کنید اگر خداوند شما را به تمام خواسته‌هاي‌تان مي‌رساند، چه اتفاقی میاف (2 پاسخ‌ها:)
 2. 17- آيا قبلاً وجود و محوریت خداوند را در زندگی و درون‌تان احساس مي‌كرديد؟ (1 پاسخ:)
 3. 16- آيا مي‌دانيد غرور، انكار و خودمحوري شما همان سدهايي هستند كه در پيش رو داريد و اج (1 پاسخ:)
 4. 15- آیا به نظرتان هرچيزي و نیازی میرسد، یا آنها را كه به ذهنتان می‌آید را مي‌توانيد (1 پاسخ:)
 5. 14- آيا اين روابط و دعا و نیایش قلب شما را متعالي و اعتماد به‌نفس شما را تأمين مي‌كرد (1 پاسخ:)
 6. 13- شما تاكنون چگونه دعا و نیایش مي‌كرديد؟ (1 پاسخ:)
 7. 12- به نظرتان اين سپردن و رابطه منطقی با خالق خود براي‌تان چه مفهومي دارد؟ (1 پاسخ:)
 8. 11- آيا مي‌توانيد توضيح دهيد چگونه و با چه روشي اراده و زندگي‌تان را به خداوند مي‌سپر (1 پاسخ:)
 9. 10- آيا تاكنون مشكلي را به خداوند سپرده‌ايد كه حل شود؟ (1 پاسخ:)
 10. 9- آيا از قدرت فردي و اراده‌ي شخصی خود در مواردي خاص به كار مي‌بريد؟ (1 پاسخ:)
 11. 8- آيا كسي و چیزی و مسئله ای را مسئول بيماري خودتان مي‌دانيد؟ (1 پاسخ:)
 12. 7- آيا با رعایت اصول و چگونگی کارکرد و درک صادقانه در اين قدم مشكل داريد؟ (1 پاسخ:)
 13. 6- آيا تاكنون چيزي و مشکلی را به خداوندي كه خودتان درك كرده‌ايد ‌سپرده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 14. 5- آيا به خداوندي كه خودتان درك مي‌كنيد، باور و اعتقاد و اعتماد داريد؟ (1 پاسخ:)
 15. 4- آيا تا کنون به اندازه‌ي كافي در اعماق وجودتان احساس آرامش داشته و ساكت هستيد؟ (1 پاسخ:)
 16. 3- آيا مي‌دانيد مهم‌ترين انگيزه‌ي شما براي ادامه دادن به کارگیری و رعایت اصول اين قدم (1 پاسخ:)
 17. 2- آيا نسبت به راهنما و دوستان انجمني خود وابستگي پيدا كرده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 18. 1- آيا میدانید قدم سوم چه احساسي را در شما ايجاد مي‌كند؟ (1 پاسخ:)
 19. کتابخوانی قدم سوم (سرطانی ها) (0 پاسخ‌ها:)