انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: کارگاه ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کارگاه ها

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. ۱۲ ویژگی یک گروه (7 پاسخ‌ها:)
 2. در داخل زندان.H&I وظایف اعضای کمیته (0 پاسخ‌ها:)
 3. موضوع کارگاه : H & I (0 پاسخ‌ها:)
 4. ایده‌هایی در مورد اهمیت نشریات (0 پاسخ‌ها:)
 5. چگونه می توانیم خدمتگزاران مورد اعتماد خود را حمایت کنیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. کارگاه اموزشی ارتباطات (29 پاسخ‌ها:)
 7. روزهای اموزش (2 پاسخ‌ها:)
 8. کمیته زندانها و بیمارستانها- بایدها و نباید ها در مراکز اجباری (36 پاسخ‌ها:)
 9. اتحاد در سنتهاي معتادان گمنام (9 پاسخ‌ها:)
 10. اصول اساسی روابط عمومی در معتادان گمنام (2 پاسخ‌ها:)
 11. تعریف کمیته فرعی بیمارستان ها و زندانها و هدف این کمیته (0 پاسخ‌ها:)
 12. کمیته زندانها و بیمارستانها(دیگر چه بدانیم) (1 پاسخ:)
 13. قدم جهانی قدم های جدید قدمهای قدیم (0 پاسخ‌ها:)
 14. از چه طريقي گمنامي مي تواند اساس روحاني تمامي سنتهاي ما را در بر مي گيرد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. گمنامي: (0 پاسخ‌ها:)
 16. نکاتی در مورد پیام رسانی (6 پاسخ‌ها:)
 17. رابطه انجمن الکلیهای گمنام و انجمن معتادان گمنام? (0 پاسخ‌ها:)
 18. سنتهای دوازده گانه معتادان گمنام (2 پاسخ‌ها:)
 19. کارگاه گردانندگی موضوع اقدامات (3 پاسخ‌ها:)
 20. اموزش پیام رسانی در کلینیکها و مراکز درمانی (4 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3