انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: کارگاه ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

کارگاه ها

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. ۱۲ ویژگی یک گروه (7 پاسخ)
 2. در داخل زندان.H&I وظایف اعضای کمیته (0 پاسخ)
 3. موضوع کارگاه : H & I (0 پاسخ)
 4. ایده‌هایی در مورد اهمیت نشریات (0 پاسخ)
 5. چگونه می توانیم خدمتگزاران مورد اعتماد خود را حمایت کنیم؟ (0 پاسخ)
 6. کارگاه اموزشی ارتباطات (29 پاسخ)
 7. روزهای اموزش (2 پاسخ)
 8. کمیته زندانها و بیمارستانها- بایدها و نباید ها در مراکز اجباری (36 پاسخ)
 9. اتحاد در سنتهاي معتادان گمنام (9 پاسخ)
 10. اصول اساسی روابط عمومی در معتادان گمنام (2 پاسخ)
 11. تعریف کمیته فرعی بیمارستان ها و زندانها و هدف این کمیته (0 پاسخ)
 12. کمیته زندانها و بیمارستانها(دیگر چه بدانیم) (1 پاسخ)
 13. قدم جهانی قدم های جدید قدمهای قدیم (0 پاسخ)
 14. از چه طريقي گمنامي مي تواند اساس روحاني تمامي سنتهاي ما را در بر مي گيرد؟ (0 پاسخ)
 15. گمنامي: (0 پاسخ)
 16. نکاتی در مورد پیام رسانی (6 پاسخ)
 17. رابطه انجمن الکلیهای گمنام و انجمن معتادان گمنام? (0 پاسخ)
 18. سنتهای دوازده گانه معتادان گمنام (2 پاسخ)
 19. کارگاه گردانندگی موضوع اقدامات (3 پاسخ)
 20. اموزش پیام رسانی در کلینیکها و مراکز درمانی (4 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3