انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام اول نیکوتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گام اول نیکوتین

موضوع‌ها

 1. 1-*- تا به حال چند بار به خودتان و دیگران قول داده‌ايد که دیگر سیگاري نکشيد و یا محصو (5 پاسخ‌ها:)
 2. 16-*- چه نوع بی‌اختیاری و عجزی در مقابل نیکوتین داشتید؟ (1 پاسخ:)
 3. 15-*- آیا وقتی از موقع مصرف سیگارتان می‌گذشت عصبی می‌شدید؟ (1 پاسخ:)
 4. 14-*- آیا غذایتان را بدون مصرف یک سیگار به پایان مي‌رساندید؟ (1 پاسخ:)
 5. 13-*- آیا می‌توانستید آغاز روزتان را بدون سیگار شروع کنید؟ (1 پاسخ:)
 6. 12-*- زمانی که با یک موقعیت پُر تنش مانند جر و بحث با همسرتان و یا در اثر درگیری با ی (1 پاسخ:)
 7. 11-*- آیا می‌توانستید یک تماس تلفنی بر قرار کنید، بدون این‌که سیگاری روشن کنید، مي‌تو (1 پاسخ:)
 8. 10-*- آیا تا به حال ذخیره‌ي نگهداري تنباكوي خود را محفوظ نگاه داشته‌ام، تا مطمئن باشم (1 پاسخ:)
 9. 9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه (1 پاسخ:)
 10. 8-*- آیا تا به حال برای قول به انجام کاری دیر رسیده‌ام، به این دلیل که مجبور بوده‌ام (1 پاسخ:)
 11. 7-*- هر ساله چه‌قدر هزينه صرف خرید تنباکو می‌کردم؟ (پولی که ممکن است برای سایر چیزها (1 پاسخ:)
 12. 6-*- آیا تا به حال از ورزش‌ها یا سایر فعالیت‌های فیزیکی به دلیل این‌که نفس کم می‌آورد (1 پاسخ:)
 13. 5-*- آیا تا به حال از افراد غیر سیگاری، مکان‌هایی که سیگارکشیدن در آنها ممنوع است و س (1 پاسخ:)
 14. 4-*- آیا با وجود تاثیرات منفی و مرگ‌آور تنباکو به مصرف آن ادامه داده‌ايد؟ در این‌جا چ (1 پاسخ:)
 15. 3-*- چند وقت یکبار سعی کرده‌ايد که، مصرف تنباکوی خود را کاهش دهيد، بدون اینکه موفق شو (1 پاسخ:)
 16. 2-*- تا به حال چند بار واقعاً سعی کرده‌ايد که، ترک کنيد ولي موفق نشده‌ايد؟ دلایل عدم (1 پاسخ:)