انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام دوم نیکوتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گام دوم نیکوتین

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 26-*- فرآیند تعریف کردن و پذیرفتن براي پذيرش و جذب قدرتی برتر از خود شما، برای استحکا (1 پاسخ:)
 2. 25-*- به نظر شما بهترین عمل و واکنش شما، در این مقطع چه خواهد بود؟ (1 پاسخ:)
 3. 30-*- آیا به نظر خودتان از سایرین درک و فهم بهتري دارید؟ (1 پاسخ:)
 4. 29-*- پذیرش فلسفه‌ي قدم دوّم می‌تواند ما را از این عقل ناسالم که، همیشه ما را دچار مش (1 پاسخ:)
 5. 28-*- آيا روابط سالم در تمامی این زمینه‌ها به زندگی متعادل منجر می‌شود و يا نیاز شما (1 پاسخ:)
 6. 27-*- از دیگران یا خودتان و یا یک نیروی برتر چه توقع و انتظاری دارید؟ (1 پاسخ:)
 7. 24-*- پزشکان به شما چه اخطاری داده بودند و شما چه واکنشی به آن اخطارها نشان دادید؟ (1 پاسخ:)
 8. 23-*- آیا اعتقاد دارید نیکوتین خطرناکترین ماده‌ي مخدر در جهان است که، سالیانه حدوداً (1 پاسخ:)
 9. 22-*- به نظرتان یک فرد مذهبی به خودش حق می‌دهد كه زندگی خود، خانواده و بقیه را به خطر (1 پاسخ:)
 10. 21-*- آیا اعتقاد مذهبی دارید؟ (1 پاسخ:)
 11. 20-*- چگونه جنبه‌ي معنوی این قدم به استحکام بخشیدن روابط‌تان در زندگی و پاك ماندن از (1 پاسخ:)
 12. 16-*- آیا می‌توانید آن را درکي از قدرت‌برتر بنامید؟ (1 پاسخ:)
 13. 15-*- آیا شما احساس فروتنی در محضر قدرتی كه ماوراي فهم و درک‌ شخصي‌تان است می‌كنيد. (1 پاسخ:)
 14. 19-*- آیا خودتان را بنده‌ي خدا و دیگران را هم جزئی از خداي خود می‌دانید؟ (1 پاسخ:)
 15. 18-*- اگر پذیرفتن نیرویی‌برتر از خودتان برایتان مشکل است، نیروی برتر از شما می‌تواند (1 پاسخ:)
 16. 17-*- آیا می‌توانید افراد مهم در زندگی خود را به عنوان قدرت‌برتر به حساب بياوردید و ی (1 پاسخ:)
 17. 11-*- آیا به یاد می‌آورید كي و چه‌گونه تجربه‌ي معنوی قوی یا موثری را در زندگي‌تان درک (2 پاسخ‌ها:)
 18. 14-*- آیا خودتان را جزئی از چرخه‌ي زندگي و طبیعت می‌دانید؟ (1 پاسخ:)
 19. 13-*- آیا می‌توانید این تجربیات را، قدرت‌برتر از خودتان بنامید؟ (1 پاسخ:)
 20. 12-*- چه چیزي این تجربیات را در شما تجت تأثیر گذاشت؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2