انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: گام سوم نیکوتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

گام سوم نیکوتین

موضوع‌ها

 1. 5-*- در مورد ميل و قدرت و اراده‌ي شخصي‌تان كه، باعث ‌شد شما به مشكلات افتاده باشيد، چ (1 پاسخ:)
 2. 4-*- نقش و وظيفه‌ي شما براي كمك گرفتن از خداوند چيست؟ (1 پاسخ:)
 3. 3-*- آيا فكر مي‌كرديد كه، خداوند شما را دوست دارد و قادر است در هر موردي به شما كمك ك (1 پاسخ:)
 4. 2-*- شما چه توقع و انتظاري از نيروي‌برتر داريد و فكر مي‌كنيد اين قدم چه كمكي به شما م (1 پاسخ:)
 5. 1- *- آيا مي‌دانيد كه مصرف تنباكو و مشكلاتي كه، بعداً به آن گرفتار شديد، همگي زاييده‌ (1 پاسخ:)
 6. 6- مفهوم متكي بودن به خداوند و سپردن و به مراقبت خداوند در آوردن از لحاظ شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آيا تأثيرات قدم اوّل و دوّم شما را در اين قدم ياري كرده‌ است، توضيح دهيد چه‌گونه اي (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-- آيا واقعاً تمايل داريد، عنان اختيار خود و زندگي و بي‌اختيارتان را به دست خداوند ب (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-*- اين قدم چه احساسي را در شما بر مي‌انگيزاند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-*- فكر مي‌كنيد برداشتن اين قدم براي شما مشكل است، اگر چنين است دلايل آن را كاملاً (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-*- مفهوم تصميم‌گيري در اين قدم از لحاظ شما چيست و شما بايد چه‌گونه تصميم بگيريد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-*- مفهوم سپردن اراده و زندگي‌تان به خداوند و وظيفه‌ي شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13-*- آيا مي‌توانيد مطابق اصول و فلسفه‌ي اين قدم زندگي كنيد، اگر موافقيد توضي دهيد چه (0 پاسخ‌ها:)
 14. 14-*- دوست داريد چه چيزهايي را به خداوند بسپاريد و چه چيز‌هايي را نسپاريد، دلايل را ت (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15-*- چه کسی مسئول ما و بيمار شدن ماست؟ (0 پاسخ‌ها:)