انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم نیکوتینی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم نیکوتینی ها

موضوع‌ها

 1. 16) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي كه بعد از آشنا شدن با NIA انجام داده‌ايد را بنويسيد؟ پنج م (1 پاسخ:)
 2. 17) در مورد رفتار عاقلانه خود پس از آشنايي با NIA چند مثال زنده بزنيد. (1 پاسخ:)
 3. 18) چه اقداماتي براي تداوم بهبودي شما لازم است؟ (1 پاسخ:)
 4. 1) آيا قبل از آشنايي با NIA اعتقاد داشتيد كه فكرتان قدرتمند است و قادريد به كمك آن تم (0 پاسخ‌ها:)
 5. 2) آيا اعتقاد مذهبي داريد يا خير؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 6. 3) آيا تا كنون مذهب شناخته شده‌اي را رد كرده‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 4) آيا اعتقاد داريد كه قدرتي مافوق قدرت شما وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است نشانه‌هاي وج (0 پاسخ‌ها:)
 8. 5) تصوير، تصور و ذهنيت ذهني خود را از خدا بيان كنيد، آيا مثبت است و به شما كمك مي‌كند (0 پاسخ‌ها:)
 9. 6) آيا در زندگيتان ترسي داريد؟ مانند: ترس از مردم، عدم امنيت اجتماعي، اقتصادي و غيره (0 پاسخ‌ها:)
 10. 7) آيا مي‌توانيد خود محوري‌هاي خود را در زندگي تشخيص دهيد؟ لطفاً مثال بزنيد. (0 پاسخ‌ها:)
 11. 8) در چه بخشي از زندگيتان احساس مي‌كنيد كه كنترل كم يا اصلاً نداشته‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 9) كداميك از احساسات و رفتار ذيل، شمارا به دردسر انداخته است؟ ............... 1- خشم: (0 پاسخ‌ها:)
 13. 10) آيا خود را فرد مثبتي مي‌دانيد؟ در كدام قسمت از زندگيتان مثبت بوده‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 11) آيا خود را فرد منفي مي‌دانيد؟ در كدام قسمت از زندگيتان منفي بوده‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 12) عقيده شما در مورد شخصيت كاذب چيست؟ (كاراكتر بيماري كه كنترل زندگي شما را بدست مي‌ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 13) شخصيت واقعي و دروني خود را تشريح كنيد. (0 پاسخ‌ها:)
 17. 14) آيا فكر مي‌كنيد كه قدرت مافوق مي‌تواند سلامت عقل را به شما بازگرداند؟ چگونه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 15) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي كه قبل از آشنا شدن با NIA انجام داده‌ايد را بنويسيد؟ پنج م (0 پاسخ‌ها:)
 19. قدم دو (1 پاسخ:)