انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت دوم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت دوم نارانان

موضوع‌ها

 1. 10-بین رهبری نارانان و حکومت کردن چه تفاوتهایی وجود دارد؟ (1 پاسخ:)
 2. 9-اگر فردی در گروه شروع به حکم فرمایی و سلطه جویی کند ، من چه کاری می توانم انجام دهم (1 پاسخ:)
 3. 8-آیا همه افراد گروه ما در روند وجدان گروه سهیم بوده اند ؟ (1 پاسخ:)
 4. 7-آیا گروه من تا به حال رای وجدان گروه گرفته است ؟ (1 پاسخ:)
 5. 6-چگونه می توانم در خدمت به جلسه و جاهای دیگر سهیم باشم ؟ (1 پاسخ:)
 6. 5-آیا در گروه من جایگاههای رهبری دوره ای وجود دارد ؟ (1 پاسخ:)
 7. 4-برای خدمت در گروه به انجام چه کاری علاقه مندم ؟ (1 پاسخ:)
 8. 3-آیا با فکری باز در جلسات به بحث و گفتگوی دیگران گوش می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 9. 2-چگونه در مسئولیتهای گروه خود شرکت می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 10. 18-آیا برای شنیدن کلام خداوند به حرف دیگران گوش می دهم ؟چه می شنوم ؟ (1 پاسخ:)
 11. 17-آیا مسئولیتهای خود را واگذار می کنم و بعد اگر اشتباهی پیش بیاید دیگران را مورد سرز (1 پاسخ:)
 12. 16-آیا سعی دارم که دیگران را کنترل کنم ؟ آیا دیگران را متقاعد می کنم که حق با من است (1 پاسخ:)
 13. 15-آیا با خودم و دیگران صادق هستم ؟ (1 پاسخ:)
 14. 14-من به چه صورت رهبر و خدمتگزاری مورد اعتماد هستم ؟ چطور می توانم بدون اینکه مسئول ب (1 پاسخ:)
 15. 13-آیا مسائل مورد علاقه خود را با عشق به گروه می آورم ؟ (1 پاسخ:)
 16. 12-آیا در سلامت گروهم سهیم هستم ؟ چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 17. 11-چگونه خواستار حمایت از وجدان گروه باشم حتی اگر با آن موافق نباشم ؟ (1 پاسخ:)
 18. 1-آیا قبل از تصمیم گیری تمایل دارم مدت زمانی را صرف بحث پیرامون تمام نقطه نظرات کنم ؟ (1 پاسخ:)