انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت سوم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت سوم نارانان

موضوع‌ها

 1. 12-آیا خود و دیگران را همانطور که هستم و هستند ، می پذیرم ؟ چطور ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 13-چطور می توانم سنت سوم را در ابعاد دیگر زندگی ام بکار برم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 11-چگونه می توانم با دیگران با پذیرش ، صبر و عشق رفتار کنم ؟ (1 پاسخ:)
 4. 10-آیا درک و تشویق می شوم ؟ (1 پاسخ:)
 5. 9-آیا من دیگر وابستگی ها و علایقم را پشت دربهای نارانان جا می گذارم ؟ (1 پاسخ:)
 6. 8-چگونه می توانم با اطمینان از وابسته نبودن گروه به آرمان یا گروه دیگر ، به آن کمک کن (1 پاسخ:)
 7. 6-گروه من چطور می تواند به اعضاء برنامه های دیگر خوش آمد گفته و در عین حال تمرکز جلسا (3 پاسخ‌ها:)
 8. 7-آیا تا بحال کسی که شاید به نارانان نیاز داشته را به این دلیل که به نظر من جلسه دیگر (1 پاسخ:)
 9. 5-گروه من چطور همه اعضاء را به مشارکت تشویق می کند ؟ آیا من همه را به مشارکت تشویق می (2 پاسخ‌ها:)
 10. 4-آیا من به هر یک از اعضاء بخصوص افراد ناشناس عشق بلا عوض می دهم ؟ (1 پاسخ:)
 11. 3-آیا اعضایی وجود دارند که من با آغوشی باز از آنها استقبال نکرده باشم ؟ (1 پاسخ:)
 12. 2-آیا من به همه افرادی که در جلسات ما شرکت می کنند ، علیرغم اختلاف سنی ، زن یا مرد بو (1 پاسخ:)
 13. 1-آیا من به شکلی گرم و دوستانه به افراد تازه وارد خوشامد می گویم ؟ (1 پاسخ:)