انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت پنجم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت پنجم نارانان

موضوع‌ها

 1. 13-دادن قوت قلب به معتاد برای من به چه معناست ؟اگر عزیز من مبتلا به دیابت یا سرطان ب (1 پاسخ:)
 2. 12-آرام کردن برای من چه معنایی دارد ؟ چگونه می توانم آنرا در مورد فردی دیگر بسط دهم ؟ (1 پاسخ:)
 3. 11- من چگونه می توانم به دیگران کمک کنم بفهمند اعتیاد به مواد مخدر بیماری است ؟ (1 پاسخ:)
 4. 10- بعنوان گروه چطور می توانیم انجمن خود را به افراد بیرون از جلسات نارانان بشناسانیم (1 پاسخ:)
 5. 9-بعنوان گروه برای کمک به خانواده و دوستان معتادان چگونه قدمها و سنتها را بکار می بری (1 پاسخ:)
 6. 7-گروه من به چه صورت به تازه واردین توجه فردی نشان می دهد ؟ (1 پاسخ:)
 7. 6-چطور می توانم از افرادی که مدت کوتاهی در برنامه بوده اند و یا بعد از غیبتی طولانی ب (1 پاسخ:)
 8. 5-چطور می توانم با تازه واردین دوستانه تر رفتار کنم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. 8-آیا تا به حال با تازه واردین یا افرادی تماس گرفته ام که مدتی است به جلسه نیامده اند (2 پاسخ‌ها:)
 10. 4-آیا من بدون اهمیت دادن به این که مشکل تازه واردین چیست ، از آنها استقبال می کنم ؟چط (1 پاسخ:)
 11. 3-آیا تشخیص می دهم که استقبال و دادن قوت قلب ، محدود به تازه واردین نمی شود ؟ چرا؟ (1 پاسخ:)
 12. 2-آیا بهبودی خود را در اولویت نسبت به نیازهای دیگران قرار می دهم ؟ چه وقت ؟ چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 13. 1-چطور می توانم هدف اصلی گروه را در جلسات توصیف کنم ؟برای تازه واردین چطور ؟ (2 پاسخ‌ها:)