انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت دوازدهم نارانان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سنت دوازدهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 14-گروه من چگونه تمامی اعضا را از اصول گمنامی آگاه می سازد ؟آیا این کار را ه شکل مشخص (1 پاسخ)
 2. 19.مطالعه سنتها چگونه درک مرا از نقش من در گروه بهبود بخشیده ؟ (0 پاسخ)
 3. 7-آیا در گروه خود فردی را بت می کنم و از او انتظاراتی را دارم که از خودم ندارم ؟ (1 پاسخ)
 4. 1-آیا من این سنت را در تمام جنبه های زندگی خود تمرین می کنم ؟چگونه ؟ (0 پاسخ)
 5. 2-آیا قادرم با ذهنی باز به سخنان بقیه گوش دهم ، یا بخاطر این که با من موافق نیستند ، (0 پاسخ)
 6. 3-آیا اساس معنوی گمنامی فردی خود را درک می کنم ؟ گمنامی ناحیه را چطور ؟ گمنامی منطقه (0 پاسخ)
 7. 4- ایا قادر به دیدن خوبی ها در دیگران هستم ، یا فقط به خطاهای آنها توجه می کنم ؟ (0 پاسخ)
 8. 5-چگونه به خاطر می سپارم که حتی موقع حرف زدن با یکی از اعضاء گروه ، هویت کسی را فاش ن (0 پاسخ)
 9. 6-چه ارتباطی میان گمنامی و راز داری وجود دارد ؟ (0 پاسخ)
 10. 8-اگر عضو مشهور و صاحب نامی از جامعه به گروه من بیاید ، آیا از اینکه به دیگران بفهمان (0 پاسخ)
 11. 9-چطور می توانم بدون شکستن گمنامی کسی ، نارانان را معرفی کنم ؟ (0 پاسخ)
 12. 10-درک این که تا چه حد می خواهیم گمنام بمانیم به خودمان مربوط است ، به چه معناست ؟ (0 پاسخ)
 13. 11-آیا تا به حال از نارانان برای تبلیغ برنامه کاری ، محصولات و ایدئولوژی خود استفاده (0 پاسخ)
 14. 12-آیا به خدمتگزاران مورد اعتماد احترام گذاشته و از خدمت آنها سپاسگزار هستم ؟ (0 پاسخ)
 15. 13-موقعی که اعضا نارانان را خارج از جلسات ملاقات می کنم چطور می توانم در عین حفظ گمنا (0 پاسخ)
 16. 15-مطالعه سنتها چگونه درک مرا از نقش من در گروهم بهبود بخشیده است ؟ (0 پاسخ)
 17. 16-مطالعه سنتها چگونه درک مرا از نقش گروهم در ناحیه ، منطقه و سطح جهانی بهبود بخشیده (0 پاسخ)
 18. 17-چطور می توانم سنتها را در زندگی شخصی و زندگی کاری خود بکار ببندم ؟ (0 پاسخ)
 19. 18-این سنت به چه شکلی بر هدف اولیه نارانان تاثیر می گذارد ؟ (0 پاسخ)