انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم قماربازان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم قماربازان

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم دوم قماربازان گمنام (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 29- آيا در بساط قمار و بيرون از آن به خاطر قماربازي و شرط بستن درگيري ايجاد كرده‌ايد (1 پاسخ:)
 2. 28- مي‌توانيد برآورد كنيد كه تا كنون چقدر پول باخته‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 3. 27- فكر مي‌كنيد، چندبار مي‌توانيد در طي روز اين دعا را بخوانيد؟ (1 پاسخ:)
 4. 26- برداشت خود را از دعاي آرامش توضيح دهيد؟ (1 پاسخ:)
 5. 25- آيا تاکنون در اين برنامه هم لغزش كرده‌ايد، مي‌توانيد دلايل آنرا توضيح دهيد؟ (1 پاسخ:)
 6. 24- آيا به ياد داريد اعمال تكراري براي رهايي و يا براي اعمال معتادگونه‌ي خودتان انجام (1 پاسخ:)
 7. 23- آيا تا كنون بخاطر شرایط سخت و لاینحل خودكشي كرده‌ايد و يا به فكر آن بوده‌ايد؟ توض (1 پاسخ:)
 8. 22- آيا اعتراف کردن به اين‌كه سلامتي عقل نداريد، براي‌تان مشكل است، میدانید دلیل آن چ (1 پاسخ:)
 9. 21- وقتي دچار وسوسه‌ي فكري و رفتاری مي‌شديد، دست به چكارهايي مي‌زديد؟ (1 پاسخ:)
 10. 20- آيا شما اعتياد‌هاي ديگري هم داشيد، كه مكمل افکار و رفتارهای بيمارگونه‌تان باشند؟ (1 پاسخ:)
 11. 19- وقتي تقلب و ساخت و پاخت و بلوف شما لو مي‌رفت، چه واكنشهایي نشان مي‌داديد؟ (1 پاسخ:)
 12. 18- آيا شما در قماربازي تقلب و ساخت و پاخت هم كرده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 13. 17- چگونه و در چه موقعيتي دوستان هم بساطی شرطبند و همبازيان در قمار مي‌توانستند روي ش (1 پاسخ:)
 14. 16- زندگی در بساط قماربازان و شرطبندان و اطاعت از اوامر دوستان هم‌دوره‌اي‌ شما را در (1 پاسخ:)
 15. 15- اگر حق انتخاب پیدا کردید چه انتخاب و تصمیمی دارید؟ (1 پاسخ:)
 16. 14- آیا مي‌توانيد کجاها حق انتخاب و حق تصميم‌گيري داشتید و آنرا از نظر خودتان کاملاً (1 پاسخ:)
 17. 13- براي شما سلامتي عقل يعني چه؟ (1 پاسخ:)
 18. 12- باور، اعتقاد، اعتماد و ايمان براي شما چه معني و برداشتي دارند؟ (1 پاسخ:)
 19. 11- شما مي‌توانيد اتفاقات مهمي (ديوانگي و ريسكهای خطرناك) كه زندگي خودتان را به آشفتگ (1 پاسخ:)
 20. 10- به نظر شما شعار، زندگي كن، بگذار ديگران هم زندگي كنند، چه معنی برای شما دارد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2