انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول الاتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول الاتین

موضوع‌ها

 1. 10- چطور مي توانيم دعاي آرامش را در اين قدم به كار ببريم؟ (1 پاسخ:)
 2. 9-قدم اول مي گويد : " زندگي ما غير قابل كنترل شده است " ما چطور مي توان (1 پاسخ:)
 3. 8- اين شعار كه " رها كن و به خدا بسپار " چگونه به اين قدم ارتباط دارد ؟ (1 پاسخ:)
 4. 7-آيامادر خانه هوشيار هستيم ؟ آيا مي توانيم با اين آگاهي كه فرد الكلي " گرفتار " (1 پاسخ:)
 5. 6- آيا ما علايم اين بيماري راپذيرفته ايم ؟ علائمي همچون رفتار نفرت انگي (1 پاسخ:)
 6. 5-آيا ما زماني كه | بيمارمان | درحال پاكي و عدم مصرف است احساس خوبي دار (1 پاسخ:)
 7. 4-ما چطور مي توانيم قدم 1 رادر مورد والدينمان كه الكلي نيستند ، به كار ببريم ؟ در مور (1 پاسخ:)
 8. 3- آيا ما معتقديم كه مي توانيم سبب الكلي شدن فردي شويم ؟ آيا هيچگاه احساس كرده ايم ك (1 پاسخ:)
 9. 2- آيا فرد الكلي را مي توان مجبور كرد كه به دنبال كمك باشد؟ آيا ما احساس مي كنيم كه ا (1 پاسخ:)
 10. 1- آيا شما تلاش مي كنيد كه والدين الكلي تان را از نوشيدن الكل و مشروبات الكلي منع كني (1 پاسخ:)
 11. کتابخوانی قدم اول الاتین (0 پاسخ‌ها:)