انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول نارانان (جدید)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول نارانان (جدید)

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 28-آیا میتوانم بپذیرم که احتمالا زندگیم غیر قابل اداره بوده؟ (1 پاسخ:)
 2. 27-کدام یک از این احساسات یا رفتارها در من مشخص تر است ؟ چرا؟ (1 پاسخ:)
 3. 26-آیا فکر میکنم که احساسات یا رفتارهای زیر ، نشان دهنده یک زندگی غیر قابل اراده است؟ (1 پاسخ:)
 4. 44-از چه راه هایی متوجه می شوم که توقع کامل بودن از خودم یا دیگران ، غیر واقعی است ؟ (1 پاسخ:)
 5. 53-وابستگی با عشق چه تفاوتی با قطع وابستگی با عشق دارد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 50-به عنوان کسی که یک یک معتاد را دوست دارد، لازم است چه چیزهایی درباره اعتیاد بدانم؟ (1 پاسخ:)
 7. 33-آیا نیاز شدیدی به کنترل کردن دارم؟ در مورد زندگی شخصی ام؟ در مورد زندگی دیگران؟ (1 پاسخ:)
 8. 49-آیا میتوانم بپذیرم که اعتیاد یک بیماریست، اگر نه ، چرا؟ (1 پاسخ:)
 9. 25-اعتیاد یکی از اعضای خانواده یا یک دوست ، چگونه زندگی مرا تغییر داده است؟ (1 پاسخ:)
 10. 23-آیا از نظر سلامتی مشکل دارم؟ (1 پاسخ:)
 11. 24-آخرین باری که تفریح کردم ، چه زمانی بود؟ (1 پاسخ:)
 12. 32-آیا در برابر کارهای دیگران احساس مسئولیت میکنم؟ (1 پاسخ:)
 13. 29-با توجه به غیر قابل اداره بودن زندگیم ، انکار، چگونه در قسمتی از زندگیم نقش داشته (0 پاسخ‌ها:)
 14. 30-آیا احساس میکنم من مسئول اعتیاد عزیزم هستم و یا دیگران را مقصر میدانم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 31-به خاطر این احساسات ، برای کمک یاحمایت ناسالم از معتاد ، معمولا چه کاری انجام میده (0 پاسخ‌ها:)
 16. 34-اگر رها کنم ، میترسم چه اتفاقی بیفتد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. 35-آیا به دیگران و یا شرایط محیط اجازه می دهم زندگی مرا کنترل کنند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 36-این کار چطور جلو مراقبت کردن از خودم را می گیرد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 37-آیا به عنوان یک حقیقت پذیرفته ام که در زندگیم شرایطی وجود دارد که هیچ کنترلی روی آ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 38-آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماریست و درمان شدنی نیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2