انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم الانان

صفحات: 1 2 3

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم چهارم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 20- تا چه حد اهل عمل هستم؟ آیا بودجه ای برای خود تعیین کرده ام؟ چندبار تشخیص دا (1 پاسخ:)
 2. 4- نکات عمده معنوی یک فهرست را درک می کنم؟ آیا اصول معنوی یک ترازنامه را درک (3 پاسخ‌ها:)
 3. 6- یک فهرست اخلاقی چه معنایی دارد؟ ترازنامه اخلاقی به چه معناست؟ با امتحان کر (4 پاسخ‌ها:)
 4. 12- تا چه حد قابل اعتمادم؟ آیا صورت حسابهایم را می پردازم؟ آیا وقت شناس هستم؟ آ (3 پاسخ‌ها:)
 5. 30- آیا هیچ وقت، به اشتباهاتم اعتراف می کنم؟ چقدر با خودم صبور هستم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 28- تا چه حد سعی می کنم که ایمانم را به یک قدرت برتر افزایش دهم؟ به خودم؟ به دی (2 پاسخ‌ها:)
 7. 12- آیا من یک معامله گر هستم؟ آیا دوست دارم که وظیفه ای داشته باشم؟ آیا وقتی بر (2 پاسخ‌ها:)
 8. 27- آیا خوش بین هستم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. 2- از گذشته ام از چه کسانی رنجش به دل دارم؟ نقش من در آن چیست؟ (4 پاسخ‌ها:)
 10. 11- آیا با یک تازه وارد صبور بودن را تمرین می کنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 10- آیا در جلسات به صحبت های دیگران گوش می دهم و آیا قبول می کنم که ممکن است دی (3 پاسخ‌ها:)
 12. 17- به چه روش های ، خوبی را در دیگران جستجو می کنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 13. 18- آیا برای یادگیری، ازدواج و یا آرامش دیگری احساس مسئولیت می کنم؟ چطور؟ (2 پاسخ‌ها:)
 14. 11- آیا برای خودم متأسف هستم؟ آیا مملو از حس ترحم نسبت به خودم هستم؟ تا چه حد ا (2 پاسخ‌ها:)
 15. 17- آیا برای دیگران کاری را که آنها خودشان می توانند برای خود انجام دهند انجام (2 پاسخ‌ها:)
 16. 13- چقدر صادق هستم؟ آیا تمام حقیقت را می گویم؟ اگر نه، چه چیزی مرا از گفتن حقیق (2 پاسخ‌ها:)
 17. 14- به چه شکلی از خودم مراقبت می کنم؟ آیا در صورت نیاز به پزشک مراجعه می کنم؟ آ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 15- تا چه حد قابل احترام هستم؟آیا از وسایل خودم و دیگران مراقبت می کنم؟ آیا به (2 پاسخ‌ها:)
 19. 16- چقدر سخاوتمند هستم؟ آیا با گروهم همکاری می کنم با فعالیت های سه دوره ای دفت (2 پاسخ‌ها:)
 20. 6- چه موقعی راجع به دیگران با تندی و رنجش بخاطر اینکه آنطور که من فکر می کردم (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3