انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم نهم الانان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم نهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم نهم(الانان) (0 پاسخ)
 2. 14- وقتی این قدم عملی تمام شد، برای جشن گرفتن چه کاری می توانم انجام دهم؟ آیا (0 پاسخ)
 3. 13- می توانم یک برنامه جبران کردن برای خودم بنویسم؟ (0 پاسخ)
 4. 12- چطور می توانم خودم را به خاطر تمام مشکلاتی که برای خودم به وجود آورده ام (0 پاسخ)
 5. 11- آیا مایلم دعا کنم که بخواهم تا در آینده اشتباهاتم را جبران کنم؟ (0 پاسخ)
 6. 10- چه ضرری به فرزندانم و یا پدر و مادر و خواهر و برادرهایم زده ام؟ می توانم (0 پاسخ)
 7. 9- چه کسی در لیست جبران خطاهایم وجود دارد که امکان جبران مستقیم اشتباهاتم د (0 پاسخ)
 8. 8- آیا اصلاحاتی دارم که انجام آنها می تواند نتایج جدی برای خانواده ام داشته (0 پاسخ)
 9. 7- کدامیک از اصلاحات را می توانم متوقف کنم؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 10. 6- چطور می توانم مطمئن شوم که در یک موقعیت نگران کننده غوطه ور نمی شوم؟ (0 پاسخ)
 11. 5- چه تفاوت هایی بین عذرخواهی کردن و جبران کردن وجود دارد؟ کدام یک از این ج (0 پاسخ)
 12. 4- انگیزه های من برای انجام این جبران ها چیست؟ آیا آماده هستم که نتیجه را ه (0 پاسخ)
 13. 3- از اینکه ممکن است اصلاحات من به کس دیگری صدمه بزند چه شک و تردیدهائی دار (0 پاسخ)
 14. 2- چطور می توانم نقشه بکشم که آنچه قرار است به آنها بگویم واضح و دقیق باشد (0 پاسخ)
 15. 1- چه افرادی در لیست من هستند که باید اول مستقیماً خطاهایم را برای آنها جبر (0 پاسخ)