انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دهم الانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 22- برای خوب مراقبت کردن از خودم امروز چه کاری می توانم انجام دهم؟ (1 پاسخ:)
 2. کتابخوانی قدم دهم (الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 3. 28- بعد از تمرین کردن روی قدم دهم، چطور احساساتم راجع به آن تغییر کرده؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 27- چرا اصرار می کنم که آنها را از بین ببرم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 26- چه خصوصیاتی در لیستم بیشتر خود را نشان می دهند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 25- چطور مشورت کردن در مورد ترازنامه روزانه قدم دهم با شخص دیگری مثلا راهنمای (0 پاسخ‌ها:)
 7. 24- آیا امروز کار بخصوصی یا مشکلی را خوب انجام دادم؟ چطور می توانم برای این ک (0 پاسخ‌ها:)
 8. 23- آیا چیزی وجود دارد که من احتیاج داشته باشم نگاه دقیقتری به آن بیاندازم؟ ک (0 پاسخ‌ها:)
 9. 21- اگر اشتباه کردم، آیا فوراً آن را اعتراف کردم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 20- اگر مسئولیت کس دیگری را نپذیرم می ترسم که چه اتفاق بیافتد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 19- چطور امروز مسئولیت کس دیگری را برعهده گرفتم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 18- چه تمرین های کوچکی می توانم انجام دهم که روی پای خود بایستم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 17- آیا از یک شخصیت قدرتمند ترسیدم؟ از هر کسی؟ چرا یا چرا نه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 16- آیا در گفتن بله راحت بوده ام زمانی که می خواستم بگویم نه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15- آیا امروز احتیاجات خود را نادیده گرفتم؟ چطور؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 14- چطور می توانم رها کنم و به خدا بسپارم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. 13- چطور سعی کردم امروز کسی را اصلاح کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 12- امروز چه خصوصیات مثبتی از خودم نشان دادم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 11- چطور بدانم که زمان جبران کردن رسیده یا نه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 10- آیا این خطای من است که سعی می کنم به هر قیمتی آرامش را به دست بیاورم؟ انگ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2