انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم الانان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم یازدهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم یازدهم(الانان) (0 پاسخ)
 2. 11- برای داشتن قدرت قبول اراده خداوندی به چه چیزی احتیاج دارم؟ آیا از خداوند آن قد (0 پاسخ)
 3. 10- آیا امروز مانعی برای انجام این قدم بر سر راهم وجود دارد؟ آن مانع چیست؟ چه قدمه (0 پاسخ)
 4. 9- دوست دارم امروز چطور راهنمایی بشوم؟ (0 پاسخ)
 5. 8- چطور راجع به اراده خداوند مرتکب اشتباه شده ام؟ اراده خودم چطور باعث ایجاد مشکلا (0 پاسخ)
 6. 7- دعا کردن برای اراده خداوندی و نه اراده خودم، چه مفهومی دارد؟ چطور می توانم بین (0 پاسخ)
 7. 6- چه تجربیات معنوی شخصی دارم که می تواند به من در برقراری یک ارتباط آگاهانه با خد (0 پاسخ)
 8. 5- چطور ارتباط آگاهانه ام را با خداوند وسعت داده ام؟ آیا از گروه کمک گرفته ام؟ از (0 پاسخ)
 9. 4- آیا مکان و زمان بخصوصی برای دعا کردن و تمرکز دارم؟ چه کاری می توانم انجام دهم ت (0 پاسخ)
 10. 3- چه کاری می توانم انجام دهم تا دعا و تمرکز را امروز به زندگیم اضافه کنم؟ (0 پاسخ)
 11. 2- آیا مشتاق هستم که امروز دعا کردن و تمرکز را امتحان کنم؟ (0 پاسخ)
 12. 1- چطور تفاوت بین دعا کردن و تمرکز را تعریف می کنم؟ می توانم با راهنمایم، یکی از د (0 پاسخ)