انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوازدهم الانان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم دوازدهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم دوازدهم(الانان) (0 پاسخ)
 2. 18- چطور یک الگوی خوب از بهبودی الانان هستم؟ (0 پاسخ)
 3. 17- چطور پیام برنامه را زنده می کنم؟ (0 پاسخ)
 4. 16- در چه بخش هایی از زندگی ام این اصول را باید بکار ببندم؟ این هفته برای شروع، چه (0 پاسخ)
 5. 15- چطور می توانم آنها را در زندگی روزانه بکار بندم؟ (0 پاسخ)
 6. 14- این اصول چه چیزی هایی هستند؟ (0 پاسخ)
 7. 13- اگر به خدمت کردن به عنوان یک فرصت در تمام مراحل زندگی ام توجه کنم، چه چیزی در (0 پاسخ)
 8. 12- کمک به الانان چه نقشی در بهبودی من داشته است؟ (0 پاسخ)
 9. 11- قدم دوازدهم درباره خدمت کردن در الانان چه می گوید؟ (0 پاسخ)
 10. 10- چطور می توانم اصول برنامه را در مسائل مالی خود به کار بندم؟ آیا شغلم فقط وسیله (0 پاسخ)
 11. 9- چطور می توانم به بهترین وجه پیامم را به اعضای خانواده ام بخصوص به آنهایی که در (0 پاسخ)
 12. 8- چطور می توان به ندای کمک خواستن فردی، بدون دخالت در زندگی اش پاسخ دهم؟ (0 پاسخ)
 13. 7- وقتی سعی می کردم پیام را منتقل کنم، چه چیزی تجربه کردم؟ (0 پاسخ)
 14. 6- چه تفاوتی بین رساندن پیام و نصحیت کردن وجود دارد؟ (0 پاسخ)
 15. 5- آیا یک چهره دوستانه در ابتدای بهبودی ام دیدم؟ چه کاری می توانم انجام دهم تا یک (0 پاسخ)
 16. 4- راه های مختلفی که می توانم از طریق آنها این پیام را به دیگران برسانم کدامها هست (0 پاسخ)
 17. 3- چه چیزی را در الانان به دست آورده ام که بیشتر دوست دارم آن را با دیگران سهیم شو (0 پاسخ)
 18. 2- از چه طریقی مانع رشد معنوی خود می شوم؟ چه چیزی به من کمک می کند آن را اعتراف کن (0 پاسخ)
 19. 1- آیا بیداری معنوی را تجربه کرده ام؟ با توضیح (0 پاسخ)