انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوازدهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوازدهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم دوازدهم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 2. 18- چطور یک الگوی خوب از بهبودی الانان هستم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 17- چطور پیام برنامه را زنده می کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 16- در چه بخش هایی از زندگی ام این اصول را باید بکار ببندم؟ این هفته برای شروع، چه (0 پاسخ‌ها:)
 5. 15- چطور می توانم آنها را در زندگی روزانه بکار بندم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 14- این اصول چه چیزی هایی هستند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 13- اگر به خدمت کردن به عنوان یک فرصت در تمام مراحل زندگی ام توجه کنم، چه چیزی در (0 پاسخ‌ها:)
 8. 12- کمک به الانان چه نقشی در بهبودی من داشته است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 11- قدم دوازدهم درباره خدمت کردن در الانان چه می گوید؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10- چطور می توانم اصول برنامه را در مسائل مالی خود به کار بندم؟ آیا شغلم فقط وسیله (0 پاسخ‌ها:)
 11. 9- چطور می توانم به بهترین وجه پیامم را به اعضای خانواده ام بخصوص به آنهایی که در (0 پاسخ‌ها:)
 12. 8- چطور می توان به ندای کمک خواستن فردی، بدون دخالت در زندگی اش پاسخ دهم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 7- وقتی سعی می کردم پیام را منتقل کنم، چه چیزی تجربه کردم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 6- چه تفاوتی بین رساندن پیام و نصحیت کردن وجود دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 5- آیا یک چهره دوستانه در ابتدای بهبودی ام دیدم؟ چه کاری می توانم انجام دهم تا یک (0 پاسخ‌ها:)
 16. 4- راه های مختلفی که می توانم از طریق آنها این پیام را به دیگران برسانم کدامها هست (0 پاسخ‌ها:)
 17. 3- چه چیزی را در الانان به دست آورده ام که بیشتر دوست دارم آن را با دیگران سهیم شو (0 پاسخ‌ها:)
 18. 2- از چه طریقی مانع رشد معنوی خود می شوم؟ چه چیزی به من کمک می کند آن را اعتراف کن (0 پاسخ‌ها:)
 19. 1- آیا بیداری معنوی را تجربه کرده ام؟ با توضیح (0 پاسخ‌ها:)