انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت پنجم

موضوع‌ها

 1. 1-چطور مي توانم هدف اصلي گروه را در جلسات توصيف کنم ؟ براي تازه واردين چطور؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آيا بهبودمن به نيازهاي ديگران الويت دارد ؟ چه وقت و چگونه ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آيا تشخيص مي دهم که استقبال و دادن قوت قلب به تازه واردين محدودنميشود؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آيا من بدون اهميت دادن به اينکه مشکل تازه واردين چيست ، از آنها استقبال ميکنم ؟ چطو (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-چطور مي توانم با تازه واردين دوستانه تر رفتار کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-چطور مي توانم از افرادي که مدت کوتاهي در برنامه بوده اند و يا بعد از غيبتي طولاني ب (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-گروه من به چه صورت به تازه واردين توجه فردي نشان مي دهد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-آيا تا بحال با تازه واردين يا افرادي تماس گرفته ام که مدتي است به جلسه نيامده اند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-به عنوان گروه براي کمک به خانواده الکلي ها چگونه قدمها و سنتها را بکار مي بريم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-به عنوان گروه چطور مي توانيم انجمن خود را به افراد بيرون از جلسات الانان بشناساني (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-من چطور مي توانم به ديگران کمک کنم بفهمند الکليسم بيماري است ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-آرام کردن براي من چه معنايي دارد؟ چگونه مي توانم آنرا در مورد فردي ديگر بسط دهم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13-دادن قوت قلب به الکلي براي من به چه معناست ؟ اگر عزيز من مبتلا به ديابت يا سرطان (0 پاسخ‌ها:)