انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت دوازدهم

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 17-اين سنت به چه شکلي بر هدف اوليه الانان تاثير مي گذارد ؟ (1 پاسخ:)
 2. 10-درک اينکه تا چه حد مي خواهيم گمنام بمانيم به خودمان مربوط است ، به چه معناست ؟ (1 پاسخ:)
 3. 2-آيا قادرم با ذهني باز به سخنان بقيه گوش دهم ، يا بخاطر اينکه با من موافق نيستند ، آ (1 پاسخ:)
 4. 5-چگونه به خاطر مي سپارم که حتي موقع حرف زدن با يکي از اعضاء گروه ، هويت کسي را فاش (1 پاسخ:)
 5. 20-مطالعه سنتها ، چگونه درک مرا از نقش گروهم در ناحيه ، منطقه ، و در سطح جهاني بهبود (1 پاسخ:)
 6. 18-اهميت عضويت من در انجمن الانان براي انجمن جهاني چيست ؟ (1 پاسخ:)
 7. 13-آیا در جامعه من الانان مخفيانه کار ميکند ؟ (1 پاسخ:)
 8. 11-آیا تا بحال از الانان براي تبليغ برنامه کاري ، محصولات و ايدئولوژي خود استفاده کرد (1 پاسخ:)
 9. 21-جطور مي توانم سنتهارا در زندگي شخصي و زندگي کاري خود بکار بندم ؟ (1 پاسخ:)
 10. 1-آيا من اين سنت را در تمام جنبه هاي زندگي خود بکار مي برم ؟ چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 11. 6-چه ارتباطي ميان گمنامي م رازداري وجود دارد ؟ (1 پاسخ:)
 12. 9-چطور مي توانم بدون شکستن گمنامي فردي ، الانان را معرفي کنم ؟ (1 پاسخ:)
 13. 15-موقعي که اعضاء الانان را خارج از جلسات ملاقات ميکنم چطور مي توانم در عين حفظ گمنام (1 پاسخ:)
 14. 14-سنت دوازدهم چه ارتباطي با سنت دهم دارد ؟ باسنت يازدهم چطور؟ (1 پاسخ:)
 15. 3-آیا اساس معنوي گمنامي فردي خود را درک مي کنم ؟ گمنامي گروهم را چطور ؟ گمنامي منطقه (1 پاسخ:)
 16. 7-آيا در گروه خود فردي را بت مي کنم و از او انتظاراتي دارم که از خود ندارم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 12-آيا به خدمتگزاران مورد اعتماد احترام گذاشته و از خدمت آنان سپاسگزار هستم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 4-آيا قادر به ديدن خوبيها در ديگران هستم ، يا فقط عيوب آنها را مي بينم ؟ (1 پاسخ:)
 19. 8-اگر عضو مشهور و صاحب نامي از جامعه به گروه من بيايد ، آيا از اينکه به ديگران بفهمان (1 پاسخ:)
 20. 16-گروه من چطور اعضاء را از اصول گمنامي آگاه مي سازد ؟ آيا اينکار را به شکل معمولي و (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2