انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم نارانان

موضوع‌ها

 1. 3-زمانیکه به دیگران اعتماد کردم و آنها از این اعتماد سوءاستفاده کردند برای عزت نفس من (1 پاسخ:)
 2. 2-آیا بخشهایی در زندگیم هست و یا مشکلاتی دارم که تمایل به سپردن آنها را به یک نیروی ب (1 پاسخ:)
 3. 1-چه چیزی مانع اعتماد من نسبت به نیروی برتر می شود ؟ترسها و یا ایمان ؟ (1 پاسخ:)
 4. 4-آیا تا کنون تجربیاتی از عدم موفقیت در رها کردن و واگذار کردن نتایج داشته ام ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آیا احساس می کنم که سپردن زندگیم بدین معنی است که آنرا رها کنم یا اینکه فرصتی برای (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آیا وقتی یکی از عزیزانم تصمیمی می گیرد که مورد علاقه من نیست ، سعی می کنم از آن صرف (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آیا می توانم به عزیزانم اجازه دهم تا مسیر شخصی زندگی خودشان را پیدا کنند ، همانطور (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-اگر به طور حتم می دانستم که هر آنچه در زندگی ام بوده ، بدین منظور بوده که نیروی برت (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آیا شرایطی در زندگی ام هست که من نمی توانم بپذیرم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-لیست شکرگذاری تهیه کنید . چه اشخاص و چیزهایی در اطرافم هستند ؟آیا نسبت به آنها شکر (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-لیستی از حقوق شخصی خود را بنویسید . ( منظور لیستی از آنچه که حق خود می دانیم ) (0 پاسخ‌ها:)