انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم نارانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 5-آیا شادی من بستگی به وضعیت خاصی دارد یا این که شادی را در خودم جستجو می کنم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. برداشت از قدم چهارم نارانان (0 پاسخ‌ها:)
 3. 29-آیا مسئولیت بیش از حد را می پذیرم ؟ (1 پاسخ:)
 4. 1-آیا تمایل دارم که نگاهی صادقانه به خودم بیاندازم ، یا این که از برداشتن این گام می (0 پاسخ‌ها:)
 5. 2-آیا از رها شدن می ترسم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 3-آیا به بهبودی خودم کمک می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 4-آیا می توانم احساساتم را بپذیرم و آنها را بدون توجیه و احساس بد به دیگران ابراز کنم (0 پاسخ‌ها:)
 8. 6-آیا بخاطر تهیه یک ترازنامه ترس و دلهذه زیادی در خودم ایجاد می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 7-آیا در حال حاضر احساس ترس زیادی میکنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 8-آیا علت را می دانم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 9-آیا در زندگی من نیروی برتر وجود دارد که از او می ترسم ؟ آیا رابطه خصوصی با چنین نیر (0 پاسخ‌ها:)
 12. 10-آیا معتقدم که نیروی برتر من شخصا از من مراقبت می کند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 11-آیا در گذشته از کسی رنجیده ام ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 12-آیا چنین رنجشی هنوز در زندگی من تاثیر دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 13-آیا دلخوری و رنجش من باعث عصبانیتم شد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 14-آیا لجبازی می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. 15-آیا درموقعیت و وضعیت کنونی از کسی یاچیزی رنجش دارم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. 16-آیا زمانی که دیگران مطابق میل من عمل نمی کنند از آنها می رنجم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 17-آیا من خودم و دیگران را به شدت قضاوت می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 17-آیا من خودم و دیگران را بشدت قضاوت می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2