انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 7- آیا به نیروی برترم توکل می کنم تا از من مراقبت کند؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
7- آیا به نیروی برترم توکل می کنم تا از من مراقبت کند؟
نیروی برتر من هر کاری با من بکند از انچه خودم بر سر خودم می اورم بهتر خواهد بود
بعد از شناخت نیروی برترم که خدای ترس ووحشت نیست امزوز سهم خود راانجام میدهم وبقیه رابه اومی سپارم برای اینکه قسمتی که از دست من برنمی آید حتما او قادر به انجامش است .