انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 6- اگر کاملاً آماده نباشم، چطور این ترسها را به خداوندی که درک کرده ام می سپا
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
6- اگر کاملاً آماده نباشم، چطور این ترسها را به خداوندی که درک کرده ام می سپارم؟
اگر کامل آماده نباشم یعنی باید برگردم دوباره قدمهای قبلی ام ر وکار کنم وعجزم را بپذیرم ومرحله سپردن رو دوباره طی کنم دعا کنم وسعی کنم باراهنمام مشارکتش کنم تااو بتونه باتجربیاتش بهم کمک کنه که بپذیرم وآماده بشم وبتونم نقائصم را ببینم وبدونم که بااین نقائص نمیتونم بیشتر زندگی کنم و سعی کنم که از ترسهام جدابشم تااینکه آمادگی کامل را بدست بیارم باید بیاموزم که تودل ترسهام برم و اونهارو کنار بزنم برای اینکه بزرگترین عاملی که باعث میشد کنترل کنم ترس بود وامروز نمی خوام بترسم بلکه به کمک برنامه راهنما دوستهای بهبودی وحمایت خداوند میخوام یک انسان خالی ازترس ونقص باشم به امید اون روز .