انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 11- چه چیزهایی را ترجیح می دهم که نگهدارم از نگه داشتن آنها چه سودی می برم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
11- چه چیزهایی را ترجیح می دهم که نگهدارم از نگه داشتن آنها چه سودی می برم؟
بیرون ریختن نواقص شخصیتی وعادات قدیمی درست مثل خرید لباس یاکفش قدیمی میمونه که وقتی برای خودمان دوباره خرید جدید میکنیم ومثلا لباس نو می خریم اختیار بیرون انداختن لباس کهنه قدیمی باماست که بادرنظرگرفتن میزان علاقه وقابل استفاده بودن لباس تصمیم میگیریم ولی عادات قدیمی برطرف شدنش را به نیروی برترسپردیم واز دست ما خارج است واین به زمان نیاز دارد وبااولویت بندی عاداتی که بسختی ماراآزار میدهند دروهله اول وبعد عاداتی که برامون زیاد آزاردهنده نیستن ومثل اون لباسها گاها هم دوستشون داریم نگهمیداریم تااینکه به مرور زمان بسپاریمش ورهاش کنیم اصل روشن بینی به سرعت پیش نمیاد وزمان خودشو لازم داره .