انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 10ـ چه‌گونه عوارض کنترل وسواس‌گونه‌‎ام خودش را در زندگی‌ام نشان داد؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
10ـ چه‌گونه عوارض کنترل وسواس‌گونه‌‎ام خودش را در زندگی‌ام نشان داد؟
.
از لحاظ روانی کنترل کردن دیگران عوارضی چون مشغول بودن ذهنم,تمرکز نداشتم,این باعث شده بودکه واکنشی برخورد کنم,رو مسله های زندگیم فکر نمیکردم.از همه مهمتر ازاستعدادهام استفادنمیکردم, و خودمو ادم بی ارزشی میدیدم,خودمو با دیگران مقایسه میکردم.داشته ها و داراییهای خودمو نمیدیدم. همیشه در حال دیدن عیبهای دیگران بودم.
از بیرونی هم کنترل کردن برام عوارضی داشت مثل نامرتب بودن اتاقم,تشخیص ندادن ک چ لباسی درهر مکانی باید بپوشم.
كنترل شديد به صورت سلطه جويي خودش را نشون ميده و آزار دهنده است ..هم براي خودم و هم ديگران .....

 به هم خوردن رابطه هايم _ پنهان كاري و بي اعتمادي _ بي توجهي  به  نيازهايم و فراموش كردن خودم ....

عصبانيت و خشم _ درجا زدن و رشد نكردن ، عقده هاي كنترل بيشتر به خودم آسيب ميزنه و باعث كمال گرايي _ مقايسه كردن خودم با ديگران _ اضطراب _ توقع بيجا و رنجش گرفتن ميشه برايم ...