انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 9ـ قبل از این که وارد کُدا شوم تصوير و تصور من از نیروی‌برتر چه بود؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
9ـ قبل از این که وارد کُدا شوم تصوير و تصور من از نیروی‌برتر چه بود؟
.
قبلا من اصطلاح نیروی برتر را نشنیده بودم اما از کودکی با وازه خداوند آشنا بودم ولی موفقیتهای زندگیم را به پای خودم می گذاشتم و هنگام شکست خداوند را مقصر می دانستم و از او فاصله می گرفتم در صورتی که خداوند حتی در بدترین روزهایم به من توجه داشته و مانند یک پدری است که هیچگاه بد فرزندش را نمی خواسته ولی چون دریچه افکار من بسته بود قادر به درک این موضوع نبودم .
در گذشته من نیروی برتر نمیدونستم این واژه تو برنامه واسه من گفته شد.تصور من قبل از برنامه از خدا یه موجودی ک بالای سرم قرار داره ویه شلاق هم داره و منتظره ک من اشتباه کنم منو با شلاقش بزنه و اتفاقات بد رو برام رقم بزنه.
من ثبات شخصيتي نداشتم ، تحت تاثير احساساتم هر بار و در هر شرايط و هر دفعه يك تصوير ذهني و يك تصور داشتم ...گاه بهش پناه مي بردم .. و اگر خطايي ازم سر ميزد ترس از مجزات داشتم . 
شناخت و اعتماد بهش نداشتم ...براي همين رابطه خوبي باهاش نداشتم .چون تصور ميكردم كه ميتونه برايم نجات بخش باشه ولي نميخاد كمكم كنه ، منو رها كرده و نمي بينه ...