انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 8ـ امروز سلامت عقلي و روانی برایم به چه معنا است؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
8ـ امروز سلامت عقلي و روانی برایم به چه معنا است؟.
سلامت عقل و روانی یعنی داشتن تعادل در رفتار و همه جنبه ها
سلامت عقل یعنی اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم.
سلامت عقل یعنی مشورت کردن با افراد متخصص.
اعتماد نكردن به فكر خودم  مشورت كردن ...تكرار اشتباه نكردن ...
تعادل در همه كارها ....اولويت بندي و برنامه ريزي ...مسئوليت پذيري ....
 وقت گذاشتن براي بهبودي خودم ....بكارگيري اصول برنامه ...
 مراقبت از خود و داشتن حد و مرز ...
 
افكار ناسالمي كه به مروز زمان بواسطه الگوهاي رفتاري غلط در من شكل گرفته باعث ميشد من تصور كنم كه من خودم ميتوانم و ميفهمم و اشتباه نميكنم و خود را به تمام معني عقل كل بدانم و خودسرانه عمل كنم.
هنگامي كه خداوند به معناي واقعي وارد زندگي من شد متوجه شدم من بدون كمك خداوند نميتوانم مشكلاتم را حل كنم.
. گام برداشتن در  مسير بهبودي و سلامت عقل براي من توام با آرامش بوده است.