انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 3ـ چه‌گونه می‏توانم نیروی برترم را پیدا کنم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
3ـ چه‌گونه می‏توانم نیروی برترم را پیدا کنم؟
.
نیروی برتر گم نشده است من او را گم کرده بودم!ا همیشه حضور داشت اما من اتفاقات خوب را به حساب زرنگی و تواناییهای خودم میگذاشتم و اتفاقات بد را به او نسبت میدادم.او همیشه منتظر من است اما من به اپ کم لطف بوده ام. لازم نیست جایی دنبالش بگردم چرا که اگر برنامه ام را کار کنم و دعا کنم و خدمت کنم او حتی بیشتر از قبل مرا در اغوش خواهد کشید
من باید خودم رو پیدا کنم...چرا که نیروی برتر من همیشه هست و حضور دارد این منم که بلد نیستم باهاش ارتباط برقرار کنم....باید تصویر غلطم رو از خدایی که می شناختم درست کنم و باورهای غلط گذشته را رها کنم و با خدایی که امروز می شناسم هر روز ارتباط بگیرم
نیروی برتر همیشه و همه جا حضور دارد اما این من هستم که با فراموشی باعث قطع ارتباط با او يا کمرنگ شدن ارتباطم با نيروی برترم هستم ، من با کار کردن قدمها یاد می گیرم که ارتباطم را با نیروی برترم انسجام بخشم .
باید روی این موضوع کار کنیم,میشه با تظاهر کردن البته این نیست ک ما با خودمون صادق نباشیم,

شرکت کردن در جلسات منظم,گوش کردن ب راهنما,خود انجام قدمها
   وقتي افكارم را از روي ديگران برميدارم ، فرصت پيدا ميكنم تا نگاهي به گذشته و معجزات خداوند بيندازم . 

   با شناخت خودم ...و استفاده از ابزار برنامه كه نيروهاي برتر روحاني با منشاء خدايي هستند به خداوند  وصل ميشم ...

  مني كه  باهاش قطع رابطه كردم ، ياد ميگيرم كه با دعا دوباره رابطه برقرار كنم ...