انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 2ـ چه چیزی مانع می‎شود که به نیروی برتر از خودم ایمان بیاورم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
2ـ چه چیزی مانع می‎شود که به نیروی برتر از خودم ایمان بیاورم؟
.
هدف از کارکرد قدمها برداشتن موانعی است که بین من و خداوند وجود دارد.بین من و خدا در ابتدای خلقتم مانعی نبوده است و موانع بخاطر بیماریم ایجاد شده است مثل وابستگی های ناسالم و نواقص اخلاقی
-باورهای غلط من از خدا
-الگوهای ناسالم
-ویژگی های ناسالم هموابستگی
در بعضی مواقع بسیاری از اتفاقتی که در زندگی روزمره پيش مي آيذ باعث کمرنگ شدن اعتماد من به نيروی برترم می گردد و احساسی مانند کم شانسی ، بد اقبالی ، ترس ، گاهی غرور و خودخواهی ، حس حق به جانب بودن ، کنترل کردن و در اختیار گرفتن امور زندگی در دست خود در من به وجود می آورد در صورتیکه من نباید فراموش کنم که نیرویی برتر از من هست که بهتر از من می تواند زندگی ام را اداره و کنترل کند .
خود بزرگ بینی
ترس
نامیدی
تانوایی کنترل زندگی خودمو نداشتن
تمرکز نداشتن رو خودم
تمامی نقصهای من یک زمانی نیروی برتر من بودن
نداشتن ذهن باز,
عدم روشن بینی
   باورهاي غلط _ شك و دودلي _ انكار واقعيت _ خودخواهي و خود محوري  .......
يكي از مهمترين موانع شناخت حقيقي از نيروي برتر الگوهاي ناسالم در مجموعه خانواده و اجتماع مي باشد .
در واقع رفتار ناسالم  الگوها ي من  باعث عدم شناخت حقيقي من از نيروي برترم مي شود. و اين رفتار ناسالم در من نيز بروز پيدا كرده و رشد ميكند.
من با كار كرد قدمها نيروي برترم را بدانگونه كه حقيقت است مي شناسم نه بدانگونه كه به من تحميل شده است.