انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 10ـ قدم‏ها در پذیرش نواقصم چه کمکی به من می‎کنند؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
10ـ قدم‏ها در پذیرش نواقصم چه کمکی به من می‎کنند؟
این  قدمها به ما کمک می کنند که به پیمودن مسیر روحانی خود ادامه دهیم ما در مسیر درستی قرار گرفته ایم ،به سوی هدفی درست می رویم به همین دلیل هر قدمی را برمی داریم باعث خیر و پیشرفتمان می شود.روح ما در یک مرحله از زندگی ما آسیب دیده و به قولی به خواب رفته با برداشتن این قدمها روح ما بیدار می شود و این قدمها ما را به فروتنی میبره و ما خودمان را همانطور که هستیم نه بدتر نه بهتر می پذیریم .و نواقصمون  را هم در کنار انسان بودنمان و جایزالخطا بودنمان می پذیریم.