انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 5ـ «نواقص شخصیتی» کدام‎اند، نواقص شخصیتی من کدام است؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
5ـ «نواقص شخصیتی» کدام‎اند، نواقص شخصیتی من کدام است؟
همه ی کارهای که در قدم چهار و پنج انجام دادیم هنوز خیلی از نواقص ما آشکار نیست .نواقص شخصیت ما کجا خاتمه پیدا می کنند یا اینکه شخصیت ما  کجا آغاز شده برای من گیج کننده و پیچیده ست و من تو قدم شش اماده م ب نیروی برترم بسپارم و هدف افزایش اگاهی در مورد نواقص شخصیتی می باشد نه اینکه آنها را ریشه یابی کنیم مبدا و ریشه را با کشمکش و تقلا درونی خود زیاد کنیم .
در واقع نواقص ما همان ویژگی های ما هستند که بواسطه خود محوریهامون از شکل طبیعی خارج شده و توضیح بدیم به راهنمامون که نواقص شخصیتیون چگونه زندگی ما تاثیر گذاشته و وقتی این نقص را انجام میدیم چه احساسی داریم و تصور کنیم بدون این نقص زندگی ما چه شکلی دارد و این به ما کمک میکند تا قبول کنیم بدون این نواقص هم می توانیم زندگی کنیم.
نواقص شخخصیتی من کنترل ،نیاز بر حق بودن ،جلب رضایت مردم ،قضاوت ،ترس ........