انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 4ـ نواقص شخصیتی ما را به چه سمتی می‌برند؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
4ـ نواقص شخصیتی ما را به چه سمتی می‌برند؟
نواقص شخصیتی ما را به سمت بیداری روحانی سوق می دهند ،نواقص شخصیتمون  به ما میگه در گذشته چه کارهای را می توانستیم انجام بدیم ولی انجام ندادیم.میتونم بگم که نواقص ما را به تفکر مجبور می کند که به کیفیتهای که دوست داریم فکر کنیم .یا به افراد در حال بهبودی که می شناسیم و کیفیتهای دارند ما دوست داریم با آنها برابری کنیم ،فکر کنیم.با کارکردن این قدم تصویری که از شخصیتی که دوست داریم را خواهیم داشت .اگر خودخواه باشیم می خواهیم از خود گذشته باشیم اگر تنبل دوست داریم فعال باشیم .