انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 1ـ چه‌گونه «کاملاً آماده» می‌شوم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1ـ چه‌گونه «کاملاً آماده» می‌شوم؟
با اقرار کردن چگونگی دقیق خطاهایمان ،ما از سهمی که خودمان در گذشته داشته ایم تکان شدیدی می خوریم ،وآگاهی بیشتر ک از نواقصمان پیدا کرده ایم گاه و بیگاه باعث ناراحتی و رنج ما می شود .میگن نفهمی هم خودش برکته ولی اشکال اینجاست که ما در مورد نواقصمون نفهم نیستیم و این فهم ما را آزار میده و در مراحلی و ب مرور این آمادگی بیشتر می شود.