انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 1- منظور از موسسه مرتبط چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
منظور از موسسه مرتبط چیست؟
مراکزی است که با اعتیاد یا معتاد سروکار دارند مثل کانون تولد دوباره.بهزیستی.کنگره 60 و هر انجمن جز ان ای
منظور این سوال انجمن هایی هستند که اهداف مشترکی با انجمن ما دارند مانند انجمن الکلی های گمنام که در گذشته معتادان گمنام قدمها و سنت های خود را از آن گرفته ( با اجازه خودشان ) و یا آنهایی که در گذشته از معتادان گمنام منشعب شدند و به صورت مستقل از انجمن معتادان گمنام فعالیت می کنند مانند انجمن نیکوتینی های گمنام و انجمن معتادان جنسی گمنام و غیره ... همچنین مراکز سم زدایی و بهبودی خصوصی و دولتی که ممکن است اعضاء انجمن ما در آنها رفت و آمد داشته باشند .