انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 3-آیافکر می کنید که خداوند می تواند نواقص اخلاقی رااز شما بگیرد؟ اگر می تواند چطور؟ ن
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آیافکر می کنید که خداوند می تواند نواقص اخلاقی رااز شما بگیرد؟
اگر می تواند چطور؟
نقش شما در این میان چیست؟
اری میتواند همانطور که اعتیاد که بالاترین نقص دمن بود را از من گرفت نقصهای دیگرم را هم میگیرد ولی من تلاش باید بکنم نقش من کارمند است نقش او مدیر
بله میتواند . به شرطی که من از سر راه خدا کنار بروم و نخواهم که نواقصم را کنترل کنم . چون از انجام این کار ، عاجزم ! سهم من ، این است که خودم را در شرایطی قرار ندهم که ، مجبور باشم ، از نواقصم استفاده کنم! مثلا اگر نقص جنسی دارم ، نباید به عکس ، فیلم و یا زنانی که تحریک کننده هستند ، نگاه کنم! سهم من این است که ، در این گونه موارد ، سرم را برگردانم و نگاه نکنم ، بقیه اش هم مربوط به خداوند میشود ، که چگونه مرا از درگیر شدن ، در این نقص اخلاقی حفظ کند!

یک بخش دیگر از نقش من ، این است که ، تا آنجا که مقدور است ، در مورد بیماریم و ابعاد آن کسب دانش کنم! کتاب بخوانم ، در جلساتی که معمولا توسط اعضاء قدیمی تر تشکیل میشود شرکت کنم (معمولا در این گونه جلسات و جلسات کارکرد قدم ، بیماری اعتیاد را از نظر علمی هم بررسی میکنند و راهکارهایی که روانشناسی ارائه میدهد هم مورد بررسی قرار میگیرد)... هر چه بیشتر بیماریم را بشناسم ، بهتر میتوانم تدبیرش کنم!