انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 5-در صورتی که حاضر نیستید خداوند بعضی از نواقص شما را بگیرد لیست آنها را بنویسید؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در صورتی که حاضر نیستید خداوند بعضی از نواقص شما را بگیرد لیست آنها را بنویسید؟
وابستگی-حس تنهایی-خودازاری- بیشتر اینها هستند که تلاش لازم را برای انها نداشته ام و باید دعا کنم که تمایل دست برداشتن را به من بدهد
راستش را بخواهم بگویم ، الان نمیخواهم ، با هیچ نقصی زندگی کنم! اما همانطوری که قبلا هم گفتم ، کار کردن بر روی نواقص اخلاقی بسیار مشکل است و نیاز به مراقبت کامل دارد! این دست برداشتن از نواقص ، پروژه ای است که تا آخر عمر ، فکر میکنم ، طول بکشد و اساسا در یک خط مستقیم هم ، نیست و منحنی های زیادی خواهد داشت! اما نا امیدی در این راه جایز نیست! در حقیقت راهی بجز ، کنار گذاشتن اینها وجود ندارد...