انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 16-*- چه نوع بی‌اختیاری و عجزی در مقابل نیکوتین داشتید؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- چه نوع بی‌اختیاری و عجزی در مقابل نیکوتین داشتید؟
همیشه استرس داشتم ادم زود رنج وضعیفی بودم تو اجتماع شخصیتم خراب کرد دندان  هام خراب شد باعث شد مواد الکل مصرف کنم بدنم خیلی لاغر کرد صورتم استخوانی شده  بود درونم پر از ترس بودنیکوتین زندگیم اداره میکردو من دربرابرش خیلی عاجز ناتوان بودم.