انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 11-*- آیا می‌توانستید یک تماس تلفنی بر قرار کنید، بدون این‌که سیگاری روشن کنید، مي‌تو
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- آیا می‌توانستید یک تماس تلفنی بر قرار کنید، بدون این‌که سیگاری روشن کنید، مي‌توانيد دليل آن‌را كاملاً توضيح دهيد؟
نه نمیتواستم . من به خاطر اینکه خودکمبینی و استرس داشتم نمیتواستم این کار بکنم چون فکر میکردم اگه سیگار بکشم استرسم کم میشود و بهتر میتوانم صحبت بکنم اما استرسم کم نمیشد تازه بیشتر هم میشد وبعد از اتمام تلفن بازم سیگار میکشیدم بخصوص اگه پشت تلفن یک جنس مخالف بود یا یک غریبه که خیلی زیادتر بود..اما با کنار گذاشتن نیکوتین و کارکد قدم ها الان اعتماد به نفس  کامل دارم واحتیاج به هیچ نوع مسکنی ندارم خداروشکر.